2023-11-28

PLENTICORE plus från KOSTAL nu även kompatibel med effektoptimerare från BRC Solar

Två tyska företag slår ihop sina starka sidor för mer flexibilitet och högre solenergiutbyte. KOSTAL får därmed ytterligare en partner som ger PLENTICORE plus ännu högre effektivitet.

Med den slimmade produktportföljen erbjuder KOSTAL Solar Electric maximal flexibilitet. Ytterligare ett bevis för detta är kompatibiliteten mellan hybridväxelriktaren PLENTICORE plus och Power Optimizer M500/14 från BRC Solar, en tysk tillverkare av effektoptimerare.


PLENTICORE plus och Power Optimizer förstår varandra 

Tak som kännetecknas av skugga, olika riktningar eller taklutningar, har tidigare varit en utmaning för effektiv installation av solcellsmoduler. I solcellsanläggningar leder modulernas seriekoppling till ett problem eftersom den reducerade effekten för en modul som får mindre solinstrålning begränsar den totala effekten för alla andra moduler i kedjan.

KOSTAL har integrerat en effektiv skugghanteringen i sina växelriktare, vilken förhindrar den här problematiken genom aktivering av bypassdioder. Aktiveringen görs alltid när det är effektivare att förbikoppla en modul i strängen. De andra modulerna kan då behålla sin effekt opåverkade.

Genom samspelet mellan skugghanteringen från KOSTAL och Power Optimizer M500/14 från BRC Solar nyttjas den tillgängliga effekten från den begränsade modulen fortfarande samtidigt som resterande moduler i strängen levererar maximal effekt.

Även problematiken med olika riktningar på ett tak eller olika modullutningar kan åtgärdas med de innovativa lösningarna från KOSTAL och BRC Solar. PLENTICORE plus från KOSTAL ger med de tre MPP-spårarna flexibilitet när strängarna utformas. Även komplexa hustak kan då utrustas med en solcellsanläggning. Om den användbara takytan dock skulle bli mindre och strängens minsta spänning inte räcker till, kan dessa solcellsmoduler integreras i en befintlig sträng tack vare BRC-optimeraren. Därmed kan även komplexare takytor utnyttjas optimalt och effektivt och man kan exempelvis också installera extra solcellsmoduler på takkupor och mindre takytor.

Pascal Ruisinger, ekonomichef hos BRC Solar, förklarade: ”Denna bekräftelse för kompatibiliteten med KOSTAL-växelriktare är en betydande milstolpe för oss. Vi är övertygade att vårt samarbete med KOSTAL kommer att bidra till att förverkliga vår vision att utrusta alla tak med en optimerad solcellsanläggning.”

”Vi ser fram emot det framgångsrika samarbetet med BRC Solar. Kombinationen av våra växelriktare med den kraftfulla Power Optimizer M500/14 ger våra kunder en effektivare lösning med högre prestanda för sina solcellsanläggningar – också när det gäller problematiska tak”, bekräftar produktchefen Dennis Hollenbeck från KOSTAL.

Maximal komfort med AutoUpdate och 10 års garanti


Vid idrifttagningen av PLENTICORE plus möjliggör en engångsaktivering av AutoUpdate-funktionen att växelriktarens programvara uppdateras automatiskt utan att installatören behöver göra något. Detta ger maximal säkerhet och innebär en stor tidsbesparing för slutanvändare och installatör.

Och genom aktiveringen av Smart Warranty och Smart Warranty plus får KOSTAL-kunder en garantitid på upp till 10 år. Utöver detta finns garantin för PLENTICORE plus och Power Optimizer kvar utan begränsning också vid kombinerat nyttjande.