2023-02-20

Hjärtans gärna KOSTAL - Och för elproduktion i system

Oavsett om det är småhus eller företag, den slanka produktportföljen från KOSTAL har allt för energi på egen hand. Med KOSTAL-växelriktaren är nämligen elproduktion lika enkel, kostnadsbesparande och hållbar som aldrig förr. I kombination med KOSTALs energihanterare och -mätare och KOSTAL Wallbox är det kompletta systemet från KOSTAL en ”perfekt matchning” för alla.

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus med energimätaren KEM och en batterilagring

Kombinationen av hybridväxelriktaren PLENTICORE plus med vår energimätare KEM och en högvoltsbatterilagring övertygar med hög prestanda, högt eloberoende och enkel övervakning.

Den flerfaldigt prisbelönade trefasiga PLENTICORE plus presterar upp till 10 kW. Den är lämpad för komplexa takinstallationer och hämtar då ut solenergi optimalt.

KOSTAL Energy Meter är då det snabba och enkla alternativet för att hantera det anslutna batteriet, visa detaljerade mätuppgifter om energiflöden och informera om hur stor andelen oberoende och självförsörjning är.

Med det stora antalet pålitliga batteripartner skapas på så vis en mycket effektiv trio, som lagrar solel då som mest produceras för att senare använda den effektivt för egenförbrukningen.

Den kommersiella växelriktaren PIKO CI, batteriväxelriktaren PLENTICORE BI kombinerat med BYD-batteri och KOSTAL Smart Energy Meter

Den robusta växelriktaren PIKO CI sätter standarder på många sätt. Den har enkel styrning, är säker genom integrerade funktioner och kraftfull med upp till 18 ampere ingångsström per sträng vid en prestanda på 30, 50 och 60 kW.

Den ekonomiska enheten visar sin styrka fullt ut i systemet. Med den intelligenta energihanteraren KOSTAL Smart Energy Meter utnyttjas den producerade solenergin perfekt. Systemet fungerar bäst tillsammans med batteriväxelriktaren PLENTICORE BI och ett anslutet BYD-batteri. Med upp till 66,3 kWh ger det stora energireserver och upp till 10 kW laddnings- och urladdningseffekt står till förfogande.

Med den här kombinationen försörjs företag med ren och egenproducerad solel. Om vid ökande behov kan PIKO CI också snabbt utökas med fler komponenter, för större solenergikapacitet och ännu mer besparingspotential.

PLENTICORE plus med Wallbox ENECTOR och energimätaren KOSTAL Smart Energy Meter

Allroundhybridväxelriktaren PLENTICORE plus är tillsammans med den intelligenta energihanteraren KOSTAL Smart Energy Meter och KOSTAL Wallbox ENECTOR ett högpresterande team.

Den solenergi som fångas upp av solcellsmodulerna omvandlas på bästa sätt av KOSTAL-växelriktaren med upp till 10 kW effekt. KOSTAL Smart Energy Meter övervakar produktionen och förbrukningen i hemmet och kan styra Wallbox ENECTOR intelligent och ladda den anslutna elbilen.Allt är avstämt på bästa sätt och styrs enkelt via KOSTAL Solar App.

PIKO MP plus med BYD-batteri och KOSTAL Smart Energy Meter

Som lösning för en prisvärd, enfasig integrering i den egna elhanteringen finns multitalangen PIKO MP plus från KOSTAL.

Hybridväxelriktaren PIKO MP plus ger upp till 5 kW effekt och ett mycket brett MPP-reglerområde, KOSTAL Smart Energy Meter mäter inte bara den producerade solelen utan sköter även optimal drift av en ansluten BYD-lagringsenhet.

Du kan då producera din egen el och använda den flexibelt, också vid ett senare tillfälle.

KOSTAL erbjuder förstklassig solenergiteknik som system med solcells-, hybrid- och batteriväxelriktarna för privat och kommersiell användning. Energihanteraren och -mätarna från KOSTAL avrundar portföljen. Med Wallbox ENECTOR fyller KOSTAL tomrummet för användning av solenergi inom elmobilitet. De kostnadsfria övervakningsverktygen KOSTAL Solar Portal och Solar App ger felfri övervakning och visualisering av den egna solcellsanläggningen.