2023-05-03

Premiärer och höjdpunkter med KOSTAL på Intersolar 2023

Större urval, mer flexibilitet, högre tillgänglighet

Med mottot ”Med KOSTAL får du helt enkelt mer” får fackbesökare spännande mässpremiärer, innovativa produkthöjdpunkter och intressanta partnerlösningar i monter B3.130 på årets Intersolar den 14–16 juni i München. Oavsett om det är för privat användning eller för företag har KOSTAL alltid de passande lösningarna för att producera, lagra och hantera solenergi.

Efterfrågan på solcellskomponenter och sektorkopplade produkter är stor. KOSTAL reagerar på det ökande behovet genom att i år fortsätta utöka produktionskapaciteten, bredda produktsortimentet och göra befintliga produkter mer tillgängliga samt med flertalet partnerapplikationer.

Återförsäljare, installatörer och kunder profiterar dessutom från den enkla installationen och idrifttagningen, flexibla tillägg av effekt- och funktionsomfånget plus den förbättrade styrningen och kommunikationen för KOSTAL-produkterna.

Översikt med alla premiärer och höjdpunkter

- Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus G2 med nya digitala utrustningsegenskaper och enklare idrifttagning

- KOSTAL Smart Energy Meter med automatisk uppdatering – nu ännu enklare att använda

- Wallbox ENECTOR – enkel styrning via KOSTAL Solar App

- PREMÄR för PIKO CI 100 – portföljen med kommersiella växelriktare utökas

- PREMIÄR för fler lagringspartner för högre flexibilitet och större tillgänglighet

- PREMIÄR för PLENTICORE G3 med reservström och en högre hybrideffekt upp till 20 kW

- KOSTAL Solar Terminal – enkel och samlad åtkomst till centrala applikationer

Thomas Vogel, chef för avdelningen produktmanagement, ser med glädje fram emot kommande Intersolar: ”Vi ser att leveranskedjorna stabiliseras allt mer. De båda KOSTAL Energy Meter som vi lanserade senast i programmet uppfyller det höga behovet av energimätare. Dessutom kan vi med vår nya KOSTAL Wallbox ENECTOR svara på efterfrågan på intelligenta laddningslösningar. Genom att utöka vår produktionskapacitet förblir vi en tillförlitlig partner för våra återförsäljare och kunder.”

 

KOSTAL på Intersolar 2023:

Höjdpunkter: PLENTICORE plus i andra generationen

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus i andra generationen baseras på erfarenheterna med originalet samt på beprövade funktioner. ”En av de centrala idéerna vid utvecklingen var att göra arbetet för installatörerna så enkelt som möjligt. På detta område har KOSTAL alltid uppfyllt kundernas önskemål”, kommenterar Thomas Vogel. ”I och med den andra generationen har vi ännu en gång investerat rejält i vår hybridväxelriktare – för fler funktioner och enklare hantering.”

Även växelriktarens nav, det inbyggda kommunikationskortet, har förnyats helt. Nu har PLENTICORE plus G2 ytterligare digitala gränssnitt och WiFi som standard.

”Komponenterna i det nya kommunikationskortet är tillgängliga i högre omfattning på komponentmarknaden. På så sätt fungerar leveranskedjorna bättre. Detta var ett viktigt kriterium när vi beslutade oss för att ställa om till den nya hybridgenerationen.”

Dessutom gör två LAN-anslutningar att man kan utöka systemet med daisy chain för större solelkapaciteter. De fyra digitala utgångarna ger ytterligare anslutningsmöjligheter för laster, så att exempelvis värmepumpar, klimatanläggningar eller laddstationer kan få ström. Inom värmepumpar är PLENTICORE plus i andra generationen nu försedd med SG Ready-etiketten för enkel anslutning. PLENTICORE plus i andra generationen är även säkrare: Överspänningsskyddet kan nu bekvämt övervakas via en ny övervakningsingång. Tidsbesparingen vid installationen har förbättrats med hjälp av en viktig detalj: Push-in-terminaler snabbar på idrifttagningen och ersätter föregångarens skruvterminaler.

Höjdpunkter: KOSTAL Smart Energy Meter

Den smarta energimätaren KOSTAL Smart Energy Meter är tack vare den automatiska uppdateringsfunktionen alltid utrustad med den senaste tekniken och fungerar utan att kunderna måste göra något.

Dessutom visar Webserverns omarbetade Dashboard för KOSTAL Smart Energy Meter samtliga komponenter i solcellsanläggningen och deras anslutningar på ett enkelt och översiktligt sätt. Tack vare detaljerade indelningar kan användarna enkelt hålla koll på när det finns särskilt mycket överskottsenergi. På så sätt kan kunderna själva bestämma hur de vill använda den befintliga energin så effektivt som möjligt.

Dessutom: Om en PLENTICORE eller PIKO MP plus med anslutet batteri är konfigurerad i Smart Energy Meter visar Dashboarden även batteriets laddningsnivå (SoC).

Premiär: Nya partner inom batterilagring

KOSTAL fortsätter att satsa på systemflexibilitet. I tillägg till de beprövade lagringslösningarna från BYD, BMZ och LG har KOSTAL ingått samarbeten med ytterligare batteritillverkare. Batterilagringsenheterna från Pylontech är till exempel nu kompatibla i två varianter med en lagringskapacitet på mellan 7 och 25 kWh. Den nya lagringsenheten från Wintersun finns också i två varianter: Power-varianten med 5 till 14 kWh och Energy-varianten med 12 till 26 kWh. Dessutom är batterilagringsenheterna från Axitec med en lagringskapacitet mellan 7 och 25 kWh nu också kompatibla med PLENTICORE-omriktarna.

Thomas Vogel betonar hur viktigt det är för KOSTAL att testa noggrant: ”Samtliga lagringspartners testas i omfattande kontrollscenarier. I tillägg till våra partners säkerhetskoncept kontrollerar vi även om det exempelvis kommer att finnas ett tillräckligt serviceutbud för kunderna. Samarbetet inleds först när alla tester har genomförts. Återförsäljare och kunder hittar alltid aktuella och godkända batteripartner på vår webbplats.”

Batterisystemet "Varta.wall" från VARTA är efterlängtat. Det traditionella batterimärket introducerar en ultrasmal variant för maximalt 20 kWh med sin högspänningslösning med runda NCA-celler med hög spänning. Dyness erbjuder också fyra batterilösningar med sina tornmodeller som lagrar 7 till 18 kWh el.Hybrid- och batteriväxelriktarna från KOSTAL möjliggör därmed ett brett urval av lagringslösningar för maximal tillgänglighet och flexibilitet. Alla aktuella batteripartnerskap som har släppts finns i dokumentet "Released Batteries" i vårt nedladdningsområde på www.kostal-solar-electric.com/plenticore_released_batteries.

Höjdpunkter: Wallbox ENECTOR

Ägare av KOSTAL Wallbox ENECTOR med aktiverade komfortfunktioner drar sedan årets början nytta av en förbättrad visning av de fyra laddningslägena i KOSTAL Solar App med ny design.

I framtiden ska det även bli möjligt att manuellt ställa in Wallbox ENECTOR på en- och trefasdrift. Wallbox ENECTOR kan i framtiden också göra detta val automatiskt när fordonet är anslutet.

För den italienska och spanska marknaden har den enfasiga Wallbox ENECTOR AC 7.4 premiär på Intersolar i München. Det exakta startdatumet kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.


KOSTAL Solar Terminal

KOSTAL samlar i framtiden sina applikationer och verktyg som KOSTAL Solar Webshop eller Solar Plan på en digital plattform. Då erbjuder den nya KOSTAL Solar Terminal både åtkomst och styrning i ett enda gränssnitt – med en enda inloggning.

KOSTAL Solar Terminal kommer med hjälp av ett roll- och rättighetskoncept att göra det betydligt enklare för installationsföretagen och deras medarbetare att planera, konfigurera och utöka KOSTAL-produkter.


Premiär: PIKO CI 100

De allt högre kraven på förnybar energi på den kommersiella marknaden möter KOSTAL genom att utöka serien PIKO CI. Den helt nya modellen kompletterar den befintliga serien och ger med 100 kW ännu mer effekt.

PIKO CI 100 erbjuder hög systemspänning, smart switch, överspänningsskydd, daisy chain-sammankoppling och är kompatibel med en rad olika parkregulatorer och dataloggare. Dessutom är denna projektväxelriktare försedd med 8 MPP-tracker, 16 ingångar och bearbetar DC-ingångsströmmar på upp till 40 A. Det ger hög effekt vid bästa möjliga säkerhet.

En nyhet är ljusbågesdetekteringen som tillval, som ökar systemskyddet och exempelvis varnar för en möjlig brandfara. Tidpunkten för marknadslanseringen kommer.

Premiär: PLENTICORE i tredje generationen

Nästa år kommer KOSTAL att lansera sin tredje generationen hybridväxelriktare. PLENTICORE G3 har samma toppmoderna egenskaper som de tidigare generationerna och erbjuder en högre grundeffekt på upp till 20 kW.

PLENTICORE i tredje generationen är försedd med en reservströmfunktion så att strömbehovet vid tillfällig energibrist från elleverantören kan täckas av solcellsanläggningen och dess lagringsreserver. PLENTICORE G3 kommer att finnas i tre effektklasser och lanseras undan för undan.

Slutsats: KOSTAL Solar Electric investerar starkt i den befintliga produktportföljen, utökar konsekvent de framgångsrika produktområdena och satsar tidigt på ett starkt växande marknadssegment inom privata och kommersiella solcellsanläggningar – även i kombination med batterilagringar, värmepumpar och laddlösningar för e-mobilitet.

Besök KOSTAL den 14–16 juni på Intersolar i München. Här kan du förvänta dig imponerande mässpremiärer, spännande live-föredrag och ett par riktiga fullträffar.

Om KOSTAL Solar Electric:

KOSTAL Solar Electric grundades 2006 som en oberoende division av den tyskbaserade KOSTAL-koncernen och erbjuder en smal men extremt flexibel portfölj av solcellsanläggningar som uppfyller alla behov, från hemmabruk till kommersiella tillämpningar. Förutom växelriktare kompletterar en wallbox och en energimätare med många funktioner produktsortimentet. Dessutom erbju-der KOSTAL gratis övervakningsprogram med Solar Portal och Solar App. Alla KOSTAL-produkter erbjuder hög kompatibilitet, flexibel utbyggnadsmöjlig-het och högsta kvalitet. KOSTAL, som är helt inriktad på tillväxt, fyrdubblar sin produktionskapacitet för hybridomriktare fram till 2025 och stöder energi-omställningen samt sina partner för ytterligare tillväxt inom det attraktiva marknadssegmentet för förnybar energi.

KOSTAL - Innovation, tillverkad i Tyskland.

Om Intersolar                                                                                                                                                                                                              Det väntar vi på med spänning: Med mottot ”Connecting Solar Business” hälsar den globalt ledande fackmässan för solcellsindustrin besökarna välkomna den 14–16 juni 2023. Paraplymärket ”The smarter E Europe” förenar fyra mässor för förnybara och intelligenta energilösningar: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe och EM-Power.