2023-03-22

Dubbla utmärkelser för KOSTAL Solar Electric

EUPD premierar KOSTAL dubbelt med Brand och Prosumer Award inom området Home Energy Management

Installatörer och anläggningsägare av solcellsanläggningar har avgjort och deras röster har utvärderats av det oberoende forskningsinstitutet EUPD från Bonn. I hela två kategorier, nämligen ”Brand” och ”Prosumer” vinner KOSTAL Solar Electric pris för företagets Home Energy Management. Resultatet tål att ses eftersom utmärkelsen återspeglar både installatörernas erfarenhet och även anläggningsägarnas användarperspektiv.

Kategorin ”Home Energy Management” är framtids- och effektivitetsorienterad eftersom solcellsanläggningar kopplade till elförbrukare gör att de kan styras av ren, egenproducerad energi och användas på ett lönsamt sätt.

Brand Award – KOSTAL övertygar som märke

Anläggningsägare och solcellsplanerare är överens när det handlar om KOSTAL-växelriktare tillsammans med batterilagring, elbil, värmepump och ett energihanteringssystem som också på bästa sätt använder smarthome-applikationer: KOSTAL Solar Electric hör här till de bästa företagen i klassen – både hos installatörer och anläggningsägare.

KOSTAL är alltså välkänt hos slutkunder och installatörer, efterfrågan är dessutom hög och man rekommenderar också företaget vidare till andra. Detta understryker ännu tydligare KOSTALs utmärkta prestation i förhållande till konkurrenterna. I centrum står inte bara produktkvalitet, effektivitet och service utan märket manifesterar på ett särskilt sätt att det finns ett helhetsgrepp i systemet.

Prosumer Award – Ska det vara solceller, ska det vara KOSTAL

Anläggningsägare, oavsett om det är för privat eller kommersiellt bruk, investerar i solcellsanläggningar för att få energi mer hållbart och ekonomiskt. Särskilt intressant i det egna hemmet och på företaget är då kompatibiliteten med fler sektorer, som värme och e-mobilitet. Solel ska då kopplas via den egna anläggningen för att försörja fler förbrukare på ett optimalt sätt.

22 000 anläggningsägare och planerare röstade klart och tydligt för KOSTAL i undersökningen från EUPD. De visade hur nöjda de är med produktportföljen med växelriktare, kompatibla lagringar, Smart Energy Meter och Energy Meter samt Wallboxen – alltid i samspel med ett intelligent och integrerat energihanteringssystem.

Home Energy Management har stor betydelse i det totala systemet eftersom självförsörjningen med egenproducerad el alltid måste vara perfekt organiserad – även de tider då det är låg solinstrålning.

Varför är ett Home-Energy-Management-system absolut nödvändigt?

För att kunna använda den producerade solenergin i det länkade hemmasystemet är det nödvändigt att registrera och hantera tillgänglig kapacitet och förbrukning i energiflöden. Denna uppgift löser ett Home-Energy-Management-system, som hjälper till att använda största möjliga mängd egenproducerad el i det egna hushållet. Effekten blir hög egenförbrukning, högt oberoende av nätel och låga kostnader för externt inköp av el.

Home-Energy-Management-systemet tar då optimala beslut om successiv användning av den levererade solelen. Förbrukas den direkt eller är det bättre att lagra den för att försörja förbrukarna med tidsförskjutning? Här tar man hänsyn till tidslängd och intensitet för solskenet och även den aktuella användningen av alla förbrukare.

Leva med KOSTAL Home Energy Management

I solcellssystem fungerar Home Energy Management efter en enkel princip: varje komponent för sig och en masterenhet för alla. Solcellsmoduler är då redan optimerade genom växelriktarens integrerade energihanterare och batterilagringen får maximal effektivitet genom hithörande hanteringssystem. Är förbrukare anslutna till systemet, erbjuder KOSTAL med sina smarta energimätare KOSTAL Smart Energy Meter och KOSTAL Energy Meter de styrenheter som Home Energy Management omsätter säkert, effektivt och visualiserat.

Som tanke- och kopplingscentraler anger de smarta mätarna alla väsentliga parametrar i energiflödena exakt och gör att man kan styra och kontrollera dem manuellt eller automatiskt. Med hjälp av mätarna sköts elhanteringen problemfritt, samtidigt köps så lite nätel som möjligt in.

KOSTAL bevisar alltså sina starka sidor gällande mångfald och konnektivitet i det här segmentet. Produktportföljen har förutom KOSTAL Smart Energy Meter utökats med två energimätarvarianter (KOSTAL Energy Meter) för högre tillgänglighet på marknaden. Också med nykomlingarna i programmet erbjuder KOSTAL allt du kan förvänta dig med enkel installation, enkel idrifttagning och full funktionalitet

Slutsats: EUPD-utmärkelserna ”Brand” och ”Prosumer” för Home Energy Management visar att KOSTAL har övertygat 22 000 tillfrågade användare från handel och installationsföretag. Oavsett vad anspråket är erbjuder alltid KOSTAL med sin energihantering den passande lösningen som passar in perfekt i det totala systemet.