2023-06-12

KOSTAL wallbox ENECTOR har tilldelats haustec-Award

KOSTAL wallbox ENECTOR AC 3.7/11 övertygar haustec.de-läsarna och kommer på andra plats i kategorin ”ENERGI”.

Haustec.de, das Online-Fachmagazin für Gebäudetechnik, kürt seit 2017 jedes Jahr die besten Produkte laut seinen Leserumfragen. In diesem Jahr standen 52 Produkte zur Auswahl, aus denen über 15.000 Produktanwender für ihre Favoriten votierten. Die KOSTAL Wallbox ENECTOR erreichte in der Kategorie „Energie“ den zweiten Platz. 

Die Anwender würdigen mit ihrer Stimme die besonderen Eigenschaften der AC-Wallbox ENECTOR, die mit ihrer fortschrittlichen Ladetechnologie neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in der Elektromobilität setzt. Doch auch die dynamische Form weiß zu begeistern, wie die Auszeichnung mit dem German Design Award beweist. Beim ENECTOR kommen somit herausragende Leistungen zusammen, die das Beste aus den Bereichen Design- und Ingenieurskunst sowie Softwareentwicklung vereinen.

Smart utsida

Det vackra och samtidigt robusta höljet med de dynamiska linjerna uppfyller flera syften. Det fungerar som förvaringsplats för den 7,5 meter långa laddningskabeln med laddningskontakt typ 2, som ingår i leveransen. Den har också en lättavläst LED-display som visar laddningslägen och alla viktiga statusmeddelanden. Den kompakta storleken gör att ENECTOR kan installeras säkert och platsbesparande inom- och utomhus.

Full kontroll för alla krav

ENECTOR utgör det effektiva gränssnittet mellan byggnadens egen solcellsanläggning och elfordonet. Wallboxen övertygar särskilt genom en smart energihantering. Effekten från ENECTOR kan nämligen enkelt styras tillsammans med KOSTAL Smart Energy Meter. Oavsett om det handlar om snabbladdning med maximal effekt i ”Power Mode” eller om att spärra laddningsfunktionen mot oönskad användning i ”Lock Mode” – KOSTAL Smart Energy Meter och KOSTAL wallbox hanterar detta i ett smart samspel.

Dessutom stöder ytterligare separata laddningslägen intelligent styrning och enkel anpassning: Med ”Solar Pure Mode” används endast egenproducerad solel. I ”Solar Plus-läget” anpassas laddningsenergin istället alltid dynamiskt till tillgången på el.

Alla komfortfunktioner kan efter behov aktiveras nu eller vid ett senare tillfälle med den passande aktiveringskoden ”ENECTOR”.

Rustad på bästa sätt med ENECTOR

ENECTOR är kompatibel med nästan alla gängse elfordon. Integreringen i byggnadens elnät är okomplicerad och stöder alla laddningssätt för elbilar, eftersom ENECTOR laddar enfasigt vid 3,7 kW och enligt reglerna levererar 11 kW för trefasdrift. Strömstyrkan på 16 ampere per fas ger då snabba laddningscykler.

Övervakningen av wallboxprocesserna kan göras användarvänligt via kompletta KOSTAL Solar Portal och hithörande KOSTAL Solar APP. Därmed har användaren en full översikt och kan snabbt byta driftsätt eller göra nya parameterinställningar i det totala systemet. Produktions-, laddnings- och förbrukningsdata samlas in automatiskt och återges i Solar Portal. Man har då möjlighet att på ett lättbegripligt, analyserbart och modulerbart sätt kontinuerligt optimera det totala systemet och göra ändringar på ett enkelt sätt.

AC-wallbox ENECTOR som perfekt medspelare i sektorkopplat totalt system står då för hållbarhet, energieffektivitet, flexibilitet och framtidsperspektiv.