2023-02-22

I Tyskland. För Europa. Från KOSTAL. För effektiv och förnybar energi. Landsövergripande

Efterfrågan efter kraftfulla solcellsanläggningar med utökad kapacitet och möjlighet att koppla till ytterligare förbrukaranslutningar ökar. Inte bara nationellt, utan i hela Europa.

KOSTAL Solar Electric reagerar på denna efterfrågan på alla sätt och stödjer de lokala återförsäljarna och installatörerna. Därför närvarar KOSTAL Solar Electric på de viktigaste mässorna i Europa. Här knyts kontakter, nya impulser ges och framtida koncept och produktinnovationer presenteras.

Lars Brinkmeyer är distributionschef för Europa och träffar på mässorna kunder från hela kontinenten. Ländernas lokala marknader är ytterst viktiga för KOSTAL: ”Vi har ett slimmat produktsortiment som kan användas universalt. I år fokuserar vi på våra nya hybridväxelriktare PLENTICORE plus i den andra generationen. Dessutom satsar vi alltmer på att utveckla våra kommersiella växelriktare. Det är särskilt attraktivt för kunder i Europa.”

KOSTAL i Europa: Visa, övertyga och vinn

Mässorna i Europa kommer tätt för Lars Brinkmeyer och hans team. Efter InterSolution (Belgien) visar KOSTAL Solar Electric upp sig på solenergimässorna Genera (Spanien), ENEX (Polen), Solar Solutions International (Nederländerna), BE POSITIVE (Frankrike), K.EY (Italien) och Intersolar (Tyskland). Fokus ligger då på aktuella lösningar i KOSTAL:s produktsortiment och på framtida nyheter. En viktig del är samarbetet med befintliga systempartners, bland annat kompatibla partners inom batterier eller värmepumpar.

Lars Brinkmeyer är väldigt nöjd efter årets första mässa i belgiska Gent: ”Det finns ett enormt intresse, framför allt när det gäller systemlösningar med växelriktare och batterilagring. Här spelar vårt flexibla utbud av lagringslösningar en särskild roll och vi kan övertyga genom att vara kompatibla med många välkända partners. Vi har kunnat fördjupa kontakterna till våra befintliga grossister och även knyta nya kontakter. Dessutom har vi fokuserat extra på att utöka vårt nät av installatörer på den belgiska marknaden. Även här har vi kunnat hitta fler branschpartners. För vi övertygar med ’Made in Germany’, vårt partnerprogram samt vår support och våra utbildningar på landets språk.”


KOSTAL Solar Electric: Produkter från Tyskland för Europa

Produkterna ”Made in Germany” från KOSTAL Solar Electric övertygar. Så kommer det att vara även i framtiden. KOSTAL producerar i etablerade produktionsanläggningar, som sedan år 2022 byggs ut kontinuerligt för att klara av den starkt ökade efterfrågan.

Exempelvis har vi redan lanserat två nya produkter inom området energimätare, vilket innebär att närvaron på marknaden snabbt och starkt har ökats i tillägg till KOSTAL Smart Energy Meter. Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus, som kan användas universalt, tillverkas helt och hållet i Tyskland, och så kommer det att förbli. ”Och i varje land har vi en modersmålstalande distributions- och tekniksupport”, lägger Brinkmeyer till. ”Dessutom anpassas samtliga KOSTAL-produkter till förutsättningarna i respektive land. Det ger förtroende för samarbetet hos våra återförsäljare och installatörer, vilket är avgörande för att lyckas på lång sikt i respektive land.”

En viktig faktor för privat- och företagskunderna i Europa är den ökande efterfrågan efter kompletta system. Med växelriktarna, de kompatibla batterilagringarna, energimätarna, övervakningsverktygen och KOSTAL Wallbox tillhandahålls nu centrala delar i en solcellsanläggning från en och samma leverantör. Produkterna är perfekt anpassade till varandra och passar utmärkt ihop. Beroende på nätdriften, från enfas till trefas, stöds systemet i hela Europa. 


KOSTAL tillhandahåller rådgivning, försäljning och service – i hela Europa 

KOSTAL går kunderna till mötes genom att garantera produkternas och tjänsternas tillgänglighet tack vare ett finmaskigt nät. På så sätt är företaget närvarande i hela Europa. Filialer och partners hjälper kunderna och garanterar en tät kontakt mellan tillverkare, installatörer och kunder. Här ligger fokuset verkligen på ett förtroligt samarbete och absolut tillförlitlighet.

Lars Brinkmeyer fokuserar på att förbättra det sammanlagda utbudet: ”Vi samarbetar tätt med respektive land och kan på så sätt anpassa produkterna lokalt. Samtidigt intensiveras kontakten med installatörer via vår support och även det passande utbildningsutbudet. För detta för vi hela tiden ett samtal med våra grossister. Det stärker samarbetet och gör att alla blir nöjda. Det är framtiden.”

I Spanien, Italien, Frankrike och Grekland finns det redan många etablerade KOSTAL-filialer med ett väl utbyggt nät av handelspartners och certifierade installatörsföretag. Här utökar KOSTAL nu det interna teamet för att klara av den ökande efterfrågan från privatkunder och företagskunder.

”I och med våra modersmålstalande kontakter inom avdelningarna hotline, distribution och service har vi skapat bästa möjliga förutsättningar för interaktion med kunder, grossister och installatörer, och vi utstrålar på så sätt kvalitetssäkerhet och prisstabilitet. Det uppskattas verkligen av kunderna”, säger Brinkmeyer.

Grossister, specialistföretag och installatörer i hela Europa gläder sig över den utökade aktionsradien. Distributions- och servicenätverket har utökats ytterligare med nya filialer och genom att de befintliga teamen har förstärkts. För effektiv och förnybar energi. I Tyskland. För Europa. Från KOSTAL.