2022-12-20

Tanka sol med KOSTAL PIKO CI

Den grekiska juiceproducenten Hellenic Juices SA har producerat juice av hög kvalitet sedan 16 år tillbaka, också på uppdrag av de mest framgångsrika livsmedelskedjorna i Grekland.

Grekland kan skryta med nästan 50 % fler soltimmar per år än Tyskland – strålande sol som inte bara är idealisk för fruktodlingar utan även för solcellsanläggningar. Men den här mängden energi måste hanteras av en effektiv och pålitlig växelriktare. Valet föll här på den kommersiella växelriktaren PIKO CI som kärnan i den nyligen färdigställda solcellsanläggningen.
Tanka sol med KOSTAL PIKO CI

Nick Varnas är elingenjör inom energiområdet och VD för byggföretaget Varnas ETE. Han tittar nöjt ut över projektet med en takyta på 5 423 m². Vi ville veta mer om det här nyskapande och självförsörjande projektet och ställde några frågor till Nick Varnas.

Fråga: Nick Varnas, ge oss några riktvärden för det här stora projektet som Hellenic Juices har anförtrott er, så att vi kan göra oss en bättre bild av det.

Nick Varnas: Solcellsanläggningen som täcker 5 423 m² producerar cirka 1 150 MWh per år, varav 800 kWh matas in i elnätet. Årsförbrukningen för Hellenic Juices uppgår till cirka 1 500 MWh. Det innebär att företaget når en självförsörjningsgrad på ungefär 75 %. Om man räknar med nuvarande elpriser kommer företaget att ha tjänat in kostnaden för solcellsanläggningen på ungefär 2,5 år.


Fråga: Ni beslutade er för att använda KOSTAL med den kommersiella växelriktaren PIKO CI. Varför valde ni KOSTAL?

Nick Varnas: Vi valde KOSTAL eftersom den tekniska supporten och samarbetet med KOSTALs grekiska filial fungerar perfekt. Dessutom erbjuder KOSTAL växelriktare av hög kvalitet och hör till de tillverkare av sträng-växelriktare som är mest utbredda i Europa. Därför har KOSTAL tveklöst förtjänat vårt förtroende.


Fråga: Vad övertygade er om att växelriktaren PIKO CI var rätt val?

Nick Varnas: En av huvudegenskaperna som gjorde att vi valde PIKO CI är möjligheten att överbelasta den med upp till 50 % av den nominella effekten samt den höga ingångsspänningen på 1 100 V. Det innebär att flera solcellsmoduler kan seriekopplas vilket ökar spänningen i varje sträng och avsevärt reducerar effektförlusterna. Även växelriktarens verkningsgrad är upp till 98 % vid en utgångseffekt som ligger upp till 10 % över den nominella effekten. Dessa egenskaper, tillsammans med det stora antalet DC-ingångar och MPPT:er som växelriktaren erbjuder, underlättar avsevärt den totala planeringen av en komplex solcellsanläggning.

Även parametreringsmöjligheterna som växelriktargränssnittet erbjuder gör PIKO CI, jämfört med alla andra växelriktaralternativ, i kombination med inköpspriset mycket attraktiv.

Tanka sol med KOSTAL PIKO CI

Fråga: Hur många kommersiella installationer för Net Metering har ni genomfört med KOSTAL?

Nick Varnas: Med KOSTAL har vi genomfört installationer såväl för Net Metering som för försäljning av el till nätet. Närmare bestämt har vi en portfölj med installerade projekt med KOSTAL-växelriktare på mer än 3 MW för projekt från 5 kW till 800 kW.

Fråga: Använder ni kostnadsfria KOSTAL Solar Portal för enkel fjärrövervakning av anläggningen?

Nick Varnas: Ja, vi har en portfölj med installerade projekt med en total effekt på mer än 3 MW som vi övervakar via KOSTAL Solar Portal.

Fråga: Planerar ni solcellsanläggningar med batterier eller wallboxar för laddning av elbilar?

Nick Varnas: Ja, vårt företag planerar solcellsanläggningar i kombination med batterisystem både för billaddare och för autonoma system. För övrigt har vårt företag licenser för elproduktion med energilagringsbatterier med en installerad effekt på 50 MW som ska realiseras i enlighet med det nya regelverket i Grekland för att tillhandahålla tjänster i mellanspänningsnätet.

Fråga: Hur ser era planer för framtiden ut?

Nick Varnas: Vi vill ytterligare utöka vår verksamhet inom branschen för installationer av solcellsanläggningar. Vår huvudsakliga prioritet ligger i att erbjuda våra kunder kvalitetstjänster och kontinuerligt stöd. Naturligtvis vill vi också intensifiera det goda samarbetet med KOSTAL. KOSTAL har ett passande produktutbud med växelriktare, Energy Meter, wallbox och övervakningsverktyg.

Fråga: Berätta lite om VARNAS ETE.

Nick Varnas: Vårt företag har varit aktivt inom byggbranschen sedan 1988 och har genomfört många projekt, huvudsakligen inom det elektromekaniska området och många av dessa inom offentlig sektor eftersom företaget har en byggföretagslicens.

Företaget har mycket god teknisk know-how inom området elektromekaniska installationer och automatisering, såväl i industriell skala som inom områdena vattenförsörjning och bevattningssystem. Sedan 2010 arbetar företaget med solcellsanläggningar och har genomfört de första projekten i enlighet med dåvarande institutionella ramverk.

PIKO CI är den idealiska projektväxelriktaren för kommersiellt bruk

PIKO CI är KOSTAL Solar Electrics svar på efterfrågan efter små eller stora kommersiella projekt. Beroende på behov finns PIKO CI tillgänglig med 30, 50 eller 60 kW. Sammankopplingen av flera PIKO CI via daisy-chain-kommunikation ger maximal flexibilitet. Tack vare kostnadsfria PIKO CI App och KOSTAL Solar App garanteras både snabb driftsättning och detaljerad övervakning. Dessutom utökar KOSTAL ständigt sin repertoar av partnerskap med välrenommerade batteripartner. I kombination med batteriväxelriktaren PLENTICORE BI garanteras därmed en högeffektiv anläggning för ett framgångsrikt steg mot självförsörjning. Det är framför allt intressant på marknader där Net Metering inte tillåts.