2022-04-25

Flerfaldigt prisbelönad: KOSTAL-växelriktare övertygar i SPI 2022

KOSTAL-växelriktare bevisar återigen vad de kan i studien Stromspeicher-Inspektion 2022 från HTW Berlin

Återigen med framgång: I årets System Performance Index (SPI) fick återigen växelriktarna från KOSTAL högsta värden för de utmärkta egenskaperna i kombination med BYD-batterilagringar.

Översikt med alla SPI-utmärkelser:

  • PLENTICORE plus 5,5 kW på plats 3 i den utmärkta energiklassen A

  • PLENTICORE BI 10 kW med HVS-lagring 12.8 är det bästa trefasiga växelströmssystemet

  • PLENTICORE plus 10 kW med HVS 12.8-batterilagring når en topplacering bland de 5 bästa i sin effektklass

  • PIKO MP plus 4.6-2 med HVS 7.7-batterilagring hamnar på en utmärkt andraplats i den totala utvärderingen av alla enfasiga AC-kopplade system

  • KOSTAL övertygar med verkligt flexibla lösningar: Både AC- och DC-system samt 1- och 3-fasiga enheter

  • KOSTAL-kunder med befintliga system drar nytta av AutoUpdate

Så drar KOSTAL-kunder nytta med ett klick

HTW-testet 2022 visar att växelriktare från KOSTAL är en optimal lösning i kombination med lagringslösningar från BYD. PLENTICORE plus, PLENTICORE BI och PIKO MP plus har återigen bevisat utomordentlig prestanda. För effektiv drift av solcellsanläggningen uppfyller KOSTAL och BYD helt och hållet kravet på hög andel egenförbrukning – kraftfull prestanda, höga verkningsgrader med minimala omvandlingsförluster och låg standbyförbrukning. Dessutom har enheterna en snabb och enkel reglerbarhet, vilket leder till ökad effektivitet. Med växelriktarna från KOSTAL och BYD-lagringarna kan man på detta sätt uppnå hög solenergiavkastning och bästa möjliga egenförbrukningsgrad.

Aktivera AutoUpdate nu

Med AutoUpdate-funktionen kan även befintliga kunder med en PLENTICORE plus eller PLENTICORE BI dra nytta av SPI-utmärkelsen. Genom att enkelt aktivera AutoUpdate-funktionen utrustas KOSTAL-växelriktarna automatiskt med den senaste programvaran – utan att du behöver göra något. Växelriktaren är då alltid uppdaterad med den senaste tekniken och garanterar, som också testet kunde bevisa, alltid bästa möjliga prestanda.

 

 

Alltid uppdaterad med KOSTAL AutoUpdate: Titta på videon och aktivera

 

Kort presentation av alla prisbelönta växelriktare från KOSTAL

PLENTICORE plus 10: Högsta prestanda för laddning och urladdning

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus 10 kW från KOSTAL uppnådde tillsammans med BYD Battery Box Premium HVS 12.8 ett System Performance Index på 93,7. Reglerings- och dimensioneringsförlusterna var minimala i testet, medan den användbara lagringskapaciteten på 12,3 kWh är mycket stark.

Hög verkningsgrad för batteriet och omvandlingen PV2BAT och BAT2AC på omkring 96 procent vardera garanterar hög prestanda vid laddning och urladdning.

Med detta resultat fick PLENTICORE plus 10 en topplacering bland de 5 bästa i sin effektklass.

PLENTICORE BI 10/26: Stor lagring för kraftfulla förbrukare

AC-batteriväxelriktaren PLENTICORE BI kunde övertyga med stor effektivitet i utförandet 10 kW/26 ampere med en ansluten BYD Battery Box Premium HVS 12.8. KOSTAL bevisade mycket god systemeffektivitet med starka 92,7 procent för SPI, vilket återigen bekräftar batteriväxelriktarens utmärkta prestanda. PLENTICORE BI 10 kW/26 – batteriväxelriktaren för kraftfulla förbrukare.

KOSTAL BYD-systemet har de lägsta förlusterna vid laddning och urladdning, reglering och energihantering. Den användbara batterikapaciteten i den här konfigurationen ligger på över 12 kWh. Batteriväxelriktaren på 10 kW möjliggör snabb laddning och urladdning och minimerar överföringsförlusterna tack vare en utmärkt omvandlingseffektivitet (batteri till växelströmsnät) på 96 procent.

För SPI 2022 uppnådde PLENTICORE BI 10/26 det bästa resultatet bland alla AC-kopplade system i referensfallet 10 kW för användbar lagringskapacitet.

PLENTICORE plus 5.5: Hög effektivitet, kraftfull prestanda

I klassen 5 kW kunde PLENTICORE plus 5.5 med BYD Battery Box HVS 7.7 bevisa sin enorma effektivitet. Med utmärkt prestanda kom den på en stark tredjeplats. För femte året har alltså systemet återigen fått en topplacering.

Den DC-kopplade PLENTICORE-BYD-kombinationen uppnådde ett utmärkt testresultat med ett SPI på 91,2 procent. Huvudskälet till toppresultatet är den förbättrade regleringsdynamiken som har uppnåtts genom optimering av programvaran. Detta påverkade varaktigt det totala resultatet positivt. Den höga verkningsgraden för växelriktare och högspänningsbatteri resulterar i en genomgående stark prestanda som komplett system.

Studien Speicher-Inspektion bekräftar: PLENTICORE plus 5 kW placerar sig bland de 3 bästa i denna effektklass.

PIKO MP plus: Hög lönsamhet i det kompletta systemet

Stark inom DC- och AC-drift: Den enfasiga PIKO MP plus 4.6-2 med BYD-lagring HVS 7.7 visade sin förmåga i alla avseenden och uppnådde höga effektivitetsvärden med ett SPI på 90 procent (DC) och 89,6 procent (AC) – även i en låg effektklass.

Förutom de höga verkningsgraderna är den höga effektiviteten för växelriktaren, den snabba avvecklingstiden och de låga regleringsförlusterna avgörande för det kompletta systemets i allt lönsamma prestanda

PIKO MP plus med topprestanda på plats 2 utgör en pålitlig lönsamhetsfaktor för solcellssystemet i den totala utvärderingen av alla AC-kopplade system i referensfallet 5 kW.

Slutsats: Med PLENTICORE plus som en utmärkt hybridväxelriktare, PLENTICORE BI som en kraftfull batteriväxelriktare för trefasig anslutning och PIKO MP plus som en enfasig allroundväxelriktare drar KOSTAL-kunder permanent nytta av hög solavkastning och lagringsprestanda.

Kortfattat förklarat: Vad är System Performance Index (SPI)?

Varje år jämför forskningsgruppen för solenergilagringssystem vid HTW Berlin systemegenskaperna hos solcellssystem baserat på testrapporter från oberoende mätlaboratorier.

I enlighet med riktlinjerna för effektivitet testas lagringssystemen med hjälp av simuleringar och utvärderas med så kallat SPI.

För effektklasserna 5 kW och 10 kW för växelriktarna användes två referenssituationer som riktmärke: I den första varianten testades ett solcellssystem på 5 kWp med en hushållsförbrukning på 5010 kWh per år. Den andra varianten omfattade systemdesignen med samma hushållsförbrukning, drift av ett solcellssystem på 10 kWp, försörjning av en värmepump med 2664 kWh per år och en elbil med en årlig förbrukning på 1690 kWh.

För KOSTAL deltog växelriktaren PLENTICORE plus i effektklasserna 5,5 och 10 kW, batteriväxelriktaren PLENTICORE BI 10/26 och PIKO MP plus 4.6-2 tillsammans med BYD Battery Boxar i studien Speicher-Inspektion. HTW Berlin har testat totalt 21 systemlösningar från 14 tillverkare.

KOSTAL erbjuder de mest flexibla lösningarna bland alla deltagare: Både AC- och DC-system samt 1- och 3-fasiga enheter.