2022-04-01

KOSTAL förlänger sitt garantilöfte kostnadsfritt till 10 år för alla växelriktare upp till 20 kW

KOSTAL-garantin: Enkelt. Garanterat. Säkert.

10 års garanti för alla KOSTAL-växelriktare upp till 20 kW

Enkelt

KOSTAL-växelriktare är högkvalitativa och pålitliga kvalitetsprodukter som utvecklas, testas och tillverkas för många års kontinuerlig användning. Med 110 års erfarenhet av elektronik och mekatronik står varumärket KOSTAL för ”Made in Germany”. 

Det företagsövergripande nollfelsmålet gäller för alla KOSTAL-växelriktare. Detta återspeglas i den stora efterfrågan på KOSTAL-växelriktare – i hela Europa. 

Därför är KOSTAL-växelriktare lika populära bland systemoperatörer, installatörer och specialiserade partner.

KOSTAL Solar Electric förlänger nu garantin för alla växelriktare upp till 20 kW till 10 år. Detta understryker KOSTALs marknadsledande kvalitetskrav. Aktivera Smart Warranty i KOSTAL Solar Webshop efter att du köpt växelriktaren och få full KOSTAL-garanti. Därefter loggar du in på KOSTAL Solar Portal.

Garanterat

KOSTAL Solar Electric kommer att införa Smart Warranty plus med driftsättning den 01.04.2022. Smart Warranty plus täcker alla komponenter i växelriktaren samt kostnaderna för utbyte under de första fem åren från idrifttagningen. Dessutom ingår en materialgaranti från och med det sjätte driftsåret. Detta innebär att nya Smart Warranty plus, inklusive den lagstadgade garantin, täcker en total garantiperiod på 10 år.

Smart Warranty plus gäller för alla växelriktare i PIKO MP plus-, PIKO IQ-, PLENTICORE plus-, PIKO 12-20 och PLENTICORE BI-serien med en effekt på upp till 20 kW.

Smart Warranty plus startar i och med aktivering av garantin i KOSTAL Solar webbshop. KOSTAL-kunder kan aktivera garantin med några få klick och utan kostnad. Garantin kan aktiveras bekvämt upp till 6 månader efter idrifttagningen i vår KOSTAL Solar webbshop (Garanti > kostnadsfri aktivering Smart Warranty). Du får garantibeviset direkt via e-post.

Nyhet: 10 års garanti för PIKO MP plus
Nyhet: 10 års garanti för PLENTICORE-/PIKO IQ-serien
Nyhet: 10 års garanti för PIKO 12-20

Säkert

KOSTALs kunder kan förvänta sig det allra bästa även vid garantiärenden. Reparations- eller utbytestjänsten är enkel och transparent. KOSTAL-service och den certifierade KOSTAL-installatören samt KOSTAL-specialistpartnerna tar hand om hela hanteringen.

KOSTAL-garantin: Enkelt. Garanterat. Säkert!

Tre steg till KOSTAL-garantin

Steg 1: Logga in på KOSTAL Solar Webbshop
Steg 2: Ange uppgifter om anläggning och plats
Steg 3: Aktivera garantin

Klart! 

Med KOSTAL Smart Warranty plus får KOSTAL-kunder upp till 10 års individuellt skydd och maximal säkerhet.

Viktigt: Förutsättning för Smart Warranty plus är registrering i KOSTAL Solar Portal.

Klicka här för aktivering.