2022-11-30

KOSTAL-hybridväxelriktare med smart-grid-funktionalitet

Den nya PLENTICORE plus-generationen nu med ”SG Ready”-etikett för enkel och smart drift av värmepumpar

Växelriktaren PLENTICORE plus i andra generationen uppfyller nu SG Ready-kraven från det tyska förbundet Bundesverband Wärmepumpe e. V. och är därmed försedd med den eftertraktade ”SG Ready”-etiketten. Därmed är KOSTALs hybridväxelriktare den idealiska komponenten i en egen solcellsanläggning som möjliggör kostnadseffektiv och miljövänlig energiproduktion. Och eftersom den kan styra ett stort urval av moderna värmepumpar har du som miljömedveten ägare av en anläggning nu många alternativ. 

Kombinera växelriktare och värmepump 

KOSTAL-hybridväxelriktare med smart-grid-funktionalitet
Värmepumpar är idealiska förbrukare, för de tillåter så kallad lastförskjutning. Det innebär att förbrukningen av befintlig energi kan styras exakt tidsmässigt. Det är en stor fördel, i synnerhet vid varmvattenberedning. Om solcellsanläggningen dessutom förfogar över överskottsenergi kan den användas för en påkopplingsrekommendation eller för att höja börtemperaturen. I synnerhet under övergångsperioderna på våren och hösten kan vid sidan om vattenuppvärmningen även uppvärmningen av huset bedrivas med största möjliga andel solenergi. I kombination med KOSTAL-växelriktaren PLENTICORE plus G2 är detta en optimal möjlighet på vägen till att bli oberoende.

KOSTAL PLENTICORE plus nu ”SG Ready”

Via PLENTICOREs webbläsare kan den digitala utgången konfigureras och anpassas till effektvärdena för den värmepump som styrs. Att PLENTICORE plus är ett äkta kommunikationsgeni ser du inte bara på de två LAN-gränssnitten och WLAN-kompatibiliteten, utan även på de fyra extra digitala gränssnitten med vilka PLENTICORE plus kan styra ytterligare förbrukare som värmepump, klimatanläggningar eller laddstationer.

Förutom att den är kompatibel med flera förbrukare, som värmepumpar, har PLENTICORE plus även fördelen att fungera utmärkt tillsammans med ett batteri. KOSTAL utökar nämligen stadigt sina samarbeten med kända batteritillverkare för att garantera ett perfekt samspel med de populäraste batterilagringslösningarna.

Om du väljer KOSTAL lägger du grunden för den egna energiomställningen och får dessutom 10 års garanti på alla växelriktare på upp till 20 kW. Med produkterna från KOSTAL Solar Electric köper solcellsanläggningens ägare förstklassiga kvalitetsprodukter ”made in Germany” – som nyligen har belönats med EUPD-utmärkelsen och som flera gånger har förärats SPI-sigillet från HTW Berlin.