2022-10-25

Den kommersiella växelriktaren PICO CI från KOSTAL nu även kompatibel med Tigo TS4-optimerare

Högre solenergiutbyte och mer flexibilitet för kommersiella solcellsanläggningar med PIKO CI och Tigo

KOSTAL ser det som sin uppgift att kontinuerligt optimera kommersiella solcellsanläggningar genom att erbjuda omfattande produkter och tjänster samt integrerbara komponenter från vår samarbetspartner. Förnybar solenergi från ditt tak på näringsfastigheten utnyttjas då effektivare och mervärdet för de egna solcellsanläggningarna stiger. Detta gäller också i synnerhet för den kommersiella växelriktaren PIKO CI från KOSTAL, som nu även kan kombineras till ett system med optimerarna i Tigo TS4-modellserien.

De små externa enheterna från tillverkaren Tigo kopplas mellan solcellsmodulerna och KOSTAL-växelriktaren, vilket gör att det går att få ut mer av den egna kommersiella solcellsanläggningen. TS4-optimerarna från Tigo kommer till sin rätt när man önskar mer effekt vid svåra ljusförhållanden, och när solcellsanläggningens tillförlitlighet ska säkerställas med speciella säkerhets- och kontrollapplikationer.

Hur fungerar moduloptimerarna från Tigo?

Tigo-optimerarna kan kompensera vid komplicerade dimensioneringsfall när man riskerar effektförluster på grund av vandrande partiell skuggning och ojämn modulkonfiguration genom olika modultyper och komplexa riktningsförhållanden. Med hjälp av kontrollfunktioner ökar de dessutom säkerheten när det gäller anläggningstörningar och underhåll. Optimerarna passar lika bra som retrofit-lösning för befintliga anläggningar som för nya anläggningar och utlovar upp till 20 procent högre solenergiutbyte.

Under driften mäter Tigo TS4-serien strömstyrka, spänning och temperatur för respektive solcellsmodul. Alla data samlas in på Tigo-plattformen Cloud Connect. Den bästa driftpunkten som räknas fram här överförs till optimeraren. Denna gör sedan anpassningar och optimerar därmed effektutbytet.

Förutom utbytes- och anläggningsflexibiliteten säkerställer Tigo-modellerna även automatisk och manuell nödfrånkoppling på modulnivå. Tigo utnyttjar då så kallad Rapid Shutdown vid avbrott i växelströmsnätet och informerar om det i Tigo-appen. Effektproblem kan då snabbt identifieras och diagnostiseras. Dessutom bidrar varningsmeddelanden till att störningar kan åtgärdas tidigt och därmed upprätthålls systemdrifttiden i möjligaste mån. 

KOSTAL PIKO CI med TS4-optimerare

Som kommersiell växelriktare harmonierar KOSTAL PIKO CI på bästa sätt med optimerarna från Tigo. Det omfattande funktionsspektrat kommer då ännu mera till sin rätt eftersom den kraftfulla verkningsgraden på 98 procent, fyra MPP-tracker och den brett dimensionerade systemspänningen på 1 100 volt kompletteras med den högre effekt som Tigo-optimerarna bidrar till.

Förutom de många Tigo-funktionerna ger PIKO CI beprövade säkerhetsegenskaper som t.ex. ett AC-/DC-överspänningsskydd, ett IP65-hölje och en elektronisk DC-aktivering. På så sätt skyddas den nära sammanlänkade anläggningsdriften, brandrisken minimeras och utbytet kan öka tack vare högsta möjliga aktivitet.

De befintliga gränssnitten för KOSTAL PIKO CI och Tigo-komponenternas modulform gör att kommersiella solcellanläggningar kan konfigureras på bästa sätt beroende på utformning, storlek och utbyte. Tigo-optimerarna är i princip lika enkla att installera och ställa in som PIKO CI. På så sätt kan även stora, kombinerade anläggningar med många extrakomponenter inte bara installeras snabbt och bekvämt utan även övervakas på ett enkelt sätt. Övervakningen görs digitalt och styrs via surfplatta, PC eller mobiltelefon.

För det framtagna systemet har service och support anpassats speciellt för respektive land, eftersom PIKO CI-Tigo-kombinationen inte bara stöds i Tyskland utan även i och delvis utanför Europa. Effekten för PIKO CI, beroende på utformning på 30, 50, 60 kW eller mer, kombineras på så sätt med Tigo till ett optimerat komplett system.

Den kommersiella växelriktaren PIKO CI från KOSTAL är nu kompatibel med moduloptimerarna i TS4-serien från Tigo – för högre solcellsutbyte och högre säkerhet på modulnivå.