2022-05-24

Energiomställning med stil

KOSTAL-växelriktare i ett pionjärprojekt i Österrike

Energiomställning med stil

Företaget my-PV från Österrike har sedan tio år framgångsrikt utvecklat smart teknik för intelligent användning av solenergi. Nu har företaget flyttat in i sitt nya huvudkontor i Sierning, med en design som otvetydigt har inspirerats av solen. Den kommersiella växelriktaren PIKO CI från KOSTAL är en del av detta banbrytande projekt och visar att KOSTAL också kan göra stora saker. PIKO CI, som har funnits på marknaden sedan 2020, finns i de två storlekarna 30 och 50/60 kW. 
Företaget my-PV hittade KOSTAL-växelriktaren och har valt den som kärnan i sitt system.

Thomas Garber, produktchef på KOSTAL Industrie Elektrik och ansvarig för den nya växelriktaren, säger: ”PIKO CI är den första kommersiella växelriktaren från KOSTAL i denna effektklass. Det finns en stor efterfrågan i hela Europa. Därför är det naturligtvis trevligt att även my-PV har valt KOSTAL för planeringen av den nya företagsbyggnaden.”

Vad gör my-PV?

Företaget my-PV satsar på rumsuppvärmning med solel och går därmed ett steg längre än varmvattenberedning. Idén blir allt viktigare och bekräftar my-PV:s varumärke med ”kablar i stället för rör”. Med en tillväxt på 50 % per år och internationell försäljning, även utanför Europa, är my-PV mycket framgångsrikt på marknaden. 

my-PV satsar på KOSTAL-teknik

I många år har my-PV satsat på öppna gränssnitt och partnerskapsbaserat samarbete med många komponenttillverkare inom solcellsbranschen. Ett särskilt långt och intensivt partnerskap förenar my-PV GmbH och KOSTAL Solar Electric GmbH. Vid användning i enfamiljshus använder sig gärna my-PV av information om överskottsenergi som ställs till förfogande av växelriktare från KOSTAL. ”Detta är ett verkligt mervärde och en vinst för våra kunder”, förklarar produktchef Reinhard Hofstätter. Det är inte förvånande att de nya kommersiella växelriktarna från KOSTAL tar hand om likströmskonverteringen i den nya företagsbyggnaden. ”Vi har ett mycket gott samarbete med många tillverkare av växelriktare och batterier. Vi har också haft ett nära personligt samarbete med KOSTAL under många år i form av kurser och presentationer. För oss stod det klart att växelriktare från KOSTAL skulle arbeta i den nya företagsbyggnaden”, förklarar Hofstätter. 

Energiomställning och effektivitet gör tydligt intryck med stil

Om formen följer funktionen kan byggnaden för my-PV GmbH betecknas som stilistiskt lyckad och ändå kompromisslöst inriktad på självförsörjning. Solceller har installerats som ett stilbildande element på alla fasader – även på nordsidan. Den delar upp fasadytan strikt geometriskt och alternerar med vertikal träpanel och fönsterpartier. Ljusa fönsterkarmar och jalusiernas övertäckningar kontrasterar mot svarta solceller och mörkbrunt fasadträ. Pulpettaket vänt mot söder med medelstor lutning är täckt med fyra stora och fyra mindre solcellspaneler parallellt med taket. Sammanlagt ger byggnadens skal 100 kilowattpeak solcellseffekt för självförsörjning. Företagets grundare har själv dimensionerat storleken på trästrukturen i lågenergibyggnaden på ett sådant sätt att solcellerna har kunnat integreras perfekt. 

KOSTAL PIKO CI – prestanda och effektivitet för kommersiell användning

År 2020 presenterade KOSTAL Solar Electric GmbH sin nya kommersiella växelriktarserie. 2021 har my-PV GmbH integrerat de nya växelriktarna i energikonceptet för sin lågenergibyggnad, som är trendsättande både arkitektoniskt och energimässigt. Funktionsomfattningen över genomsnittet, den stora intelligensen, de omfattande kommunikationsmöjligheterna, tillförlitligheten och ergonomin har övertygat. 

Energiomställning med stil
Tack vare kapslingsklass IP65 och ett kontrollerat temperaturområde på -25 °C till +60 °C gick det att installera växelriktarna utanför byggnaden. ”Det sparar utrymme invändigt och de är alltid åtkomliga”, betonar Thomas Garber. ”Våra PIKO CI-enheter är konstruerade för 50 % överbeläggning på likströmsidan. Om det behövs mer solcellseffekt för den nya företagsbyggnaden i framtiden är det möjligt att bygga ut utan problem.” Också integrerade kopplingsbrytare som kan styras externt är integrerade i varje PIKO CI – installation av dyra externa kopplingsbrytare är inte längre nödvändig. En verkningsgrad på 98 % rundar av prestandapaketet med PIKO CI-växelriktarna – en viktig aspekt för my-PV GmbH som expert på att lagra överskottsel från solceller i form av värme för att uppnå en maximal självförsörjningsgrad.
Håller energin i byggnaden

My-PV-tekniken satsar på effektivitet genom hög självförbrukning och nyttjande av överskottet genom lagring i form av värme. Så lite som möjligt av den egenproducerade solenergin ska matas in i elnätet. ”Vår filosofi är att behålla så mycket egenproducerad el som möjligt i byggnaden. Egenproducerad grön el är värdefull och bör enligt vår åsikt under alla omständigheter behållas i byggnaden. Detta är principen för vår AC•THOR och vår elpatronsteknik. Att leverera el till det allmänna nätet kan bara vara det allra sista alternativet för el från byggnader – om inte annat för att undvika överbelastning av näten”, förklarar Reinhard Hofstätter. 
I den nya företagsbyggnaden fungerar bottenplattan som värmelagring. Överskottsel leds via elektriska värmeslingor in i betongen, som laddas med värme och långsamt avger den igen på natten. ”Systemet är ett energilagringssystem för överskottsel, det är underhållsfritt och mycket effektivt. Denna energi levereras nu på ett pålitligt sätt av PIKO CI.” 

Oberoende – även under övergångstider

I my-PV-lågenergibyggnaden har en solcellskapacitet på 100 kilowattpeak dimensionerats på över 800 m² golvyta så att företagets huvudkontor självt kan producera tillräckligt med el för förbrukning och uppvärmning även under övergångstider. De solceller som är integrerade i fasaden i alla riktningar ger bra prestanda även när solen står lågt – förutom på den norra sidan, där solcellerna har en mer representativ karaktär. Pulpettaket vänt mot söder har täckts med solceller parallellt med taket, vilket är mycket gynnsamt för helhetsintrycket av byggnaden och underhållet av solcellerna. Den totala elproduktionen är tillräcklig för att även försörja de anställdas elbilar. 

12 AC•THOR-enheter för maximal självförsörjning

Den förväntade självförsörjningen i det nya huvudkontoret bör vara cirka 52 % med solcellerna och AC•THOR-styrningen. Detta är ett bra värde med tanke på att det inte finns några batterier i byggnaden. Totalt 12 AC•THOR-enheter hanterar effektivt nyttjandet av den egenproducerade solenergin. ”System för lagring av el integreras visserligen återkommande i byggnadsnätet – men endast i testsyfte då my-PV-system lagrar överskottsel från solcellssystem i form av värme. Fördelen är de betydligt lägre kostnaderna jämfört med batterier”, förklarar Reinhard Hofstätter. Företagsbyggnaden för my-PV visar hur energiomställningen kan lyckas både arkitektoniskt och energimässigt. Användningen av KOSTAL-växelriktare understryker önskan om effektivitet och hög funktionalitet.