2022-09-15

Marknadslansering av ENECTOR, 1000 KOSTAL-wallboxar levererade

Mer än varannan KOSTAL-wallbox ENECTOR används för solenergi

Wallboxen ENECTOR är väggladdningslösningen för hemmet – där du får mycket för pengarna och har flexibla komfortfunktioner som tillval. Med leveransen av de första 1000 wallboxarna ser Frank Henn, verkställande direktör för KOSTAL Solar Electric, tillbaka på en speciell marknadslansering med många utmaningar och de första framgångarna.

ENECTOR: de intelligente wallbox van KOSTAL

Trots ihållande brist på komponenter och flaskhalsar i leveranskedjorna har KOSTAL Solar Electric nu kunnat leverera de första 1000 wallboxarna ENECTOR till kunderna. ”Vi gör allt för att utnyttja vår produktion fullt ut och leverera på bästa möjliga sätt till våra kunder”, säger verkställande direktör Frank Henn.

En speciell höjdpunkt är att mer än varannan KOSTAL-wallbox använder aktiveringskoden ”ENECTOR”. Därmed har majoriteten av KOSTALs kunder bestämt sig för att använda egenproducerad solel från den egna solcellsanläggningen för elbilen.

”Vi är verkligen glada över att vår wallbox redan vid starten integreras i så många solcellsanläggningar. Då blir det ännu miljövänligare att köra elbil. Det var det som vi främst önskade – redan vid början av utvecklingen”, fortsätter Henn.


Efter den framgångsrika marknadslanseringen av wallboxen ENECTOR fokuserar KOSTAL Solar Electric vid den fortsatta företagsutvecklingen på att ytterligare öka produktionskapaciteten. ”Tack vare vår inköps- och produktionshantering har vi kunnat börja leverera de första wallboxarna. Men eftersom leveranskedjan fortfarande är en begränsande faktor arbetar våra tillverkningslinjer under sin kapacitet”, kommenterar Henn.

Med wallboxen ENECTOR har KOSTAL Solar Electric den första laddningslösningen och kompletterar den egna produktportföljen bestående av växelriktare, energimätare, Solar Portal och Solar App. ”På så vis drar våra kunder nytta av vårt kompletta försörjningspaket som är perfekt samordnat”, fortsätter Henn.

Med tydliga former, flexibla funktioner och intuitiv hantering är KOSTAL-wallboxen en sann teamplayer i det kompletta systemet från KOSTAL. Samtidigt kan ENECTOR styras och anpassas användarvänligt – beroende på personligt behov, energitillgänglighet och elfordon. ”ENECTOR växer med kraven”, menar Henn, ”och fortsätter att utvecklas intelligent och flexibelt.”

Olika laddningslägen understöder den intelligenta styrningen och enkla anpassningen: Med ”Solar Pure Mode” används endast egenproducerad solel. I ”Solar Plus Mode” anpassas laddningseffekten istället dynamiskt till tillgången på el.

Alla prestandauppgifter för wallboxen registreras i KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App och kan konfigureras efter behov. ”Wallboxen är då alltid kopplad till solcellsanläggningen – och visualiseras tillsammans med uppgifterna för växelriktaren”, avslutar Henn.

Om ENECTOR

Övertygande okomplicerad. Mångsidig kompatibilitet. ENECTOR ger en laddningseffekt enfasigt upp till 3,7 kilowatt samt trefasigt upp till 11 kilowatt. En 7,5 meter lång laddningskabel med laddningskontakt av typ 2 medföljer redan leveransen och är anpassad för laddningspunkten hos vanliga läge 3. Tack vare den kompakta storleken och det skyddade höljet kan wallboxen från KOSTAL installeras säkert och platsbesparande både inomhus och utomhus. Med garantitiden som är utökad till fem år genom den kostnadsfria registreringen av ”KOSTAL Smart Warranty” är wallboxen säkrad på lång sikt.