2022-04-06

Med solceller, ellagring och värmepump för din egen energiomställning

Hur får man ett tvåfamiljshus med energiteknik från 1980-talet att leva upp till modern standard? Familjen Wiedmer från Inzlingen, nära Basel, har framgångsrikt genomfört sin privata energiomställning enligt principen ”KOSTAL dubbelpower”.

Med KOSTAL dubbelpower arbetar två KOSTAL-växelriktare från PLENTICORE plus-serien tillsammans för optimal användning av egenproducerad solenergi. Det möjliggör en god egenproduktion av el även under övergångsperioder med låg solinstrålning. Vi pratade med Siegbert Wiedmer om de utmaningar han ställdes inför när familjen bytte från gasuppvärmning till förnybar energi och vad deras 17,54 kilowatt-peak-solcellsanläggning i kombination med en 12,8 kilowattimmars-lagring och en 9,54 kilowatts luft/vatten-värmepump levererar i drift.
Med solceller, ellagring och värmepump för din egen energiomställning

Redaktionen: Vad motiverade er att investera i förnybar energi? 

Wiedmer: Motivet var naturligtvis att förbättra byggnadens energibalans i framtiden med det nya värmesystemet – särskilt med tanke på de koldioxidskatter som kan förväntas i framtiden. Dessutom letade vi efter en investering som också ger en ”vinst”. Vår ”vinst” är kostnader som inte längre kommer att uppstå i framtiden, eftersom vi med det nya värmesystemet inte kommer att köpa gas och mycket mindre el. Tack vare den förnybara energin slipper vi också koldioxidskatten.

Redaktionen: Tillsammans med din fru ställde du 2021 om ert hem till el- och värmeförsörjning genom förnybara energikällor med hjälp av solceller, ellagring och en värmepump. Det var säkert ett beslut som växte fram under en längre tid. Kan du berätta mer om det? 

Wiedmer: Den första gnistan kom från vår egen elektriker. Han hade redan installerat många solcellsanläggningar med KOSTAL-komponenter, även i kombination med värmepumpar, och hade bara gott att rapportera. Efter de första samtalen undersökte jag ämnet närmare, läste erfarenhetsrapporter och deltog till och med i ett webbinarium. Därefter var det ett lätt beslut för oss.

Redaktionen: Ni har redan från början utformat er solcellsanläggning med ellagring och värmepump för hög egenförbrukning. Vilken roll spelar det statliga stödet för er när det gäller den ekonomiska lönsamheten för er solcellsanläggning?

Wiedmer: Det statliga stödet spelar naturligtvis en roll för en anläggning i den här effektklassen. Särskilt under månaderna april till september då vi inte förbrukar all el som vi själva producerar. Vår anläggning levererar ibland över 100 kilowattimmar under flera dagar. Omställningen till förnybar energi motiveras dock av egenförbrukningen som är dimensionerad för två hushåll.

Med solceller, ellagring och värmepump för din egen energiomställning
Med solceller, ellagring och värmepump för din egen energiomställning

Redaktionen: Ellagringssystemen bidrar i stor utsträckning till en hög självförsörjningsgrad. Vilka praktiska erfarenheter av det kan du berätta om?

Wiedmer: Det stod klart för mig att vi definitivt skulle behöva ett lagringssystem. Det är det enda sättet att förbruka mycket el själva. Detta har också visat sig i praktiken under de senaste månaderna – vi har redan haft fyra månader med 99 % självförsörjning under de åtta månader som solcellerna varit i drift.

Redaktionen: Hur kom det sig att ni valde komponenterna KOSTAL-växelriktare, BYD-lagring och värmepumpen? KOSTAL erbjuder ett brett utbud av kompatibla lagringssystem. 

Wiedmer: Genom tester övertygade KOSTAL mig om BYD-lagringssystemet och den mycket höga effektiviteten. Jag vet också från vår installatör att KOSTAL-växelriktare fungerar perfekt i kombination med värmepumpen och lagringssystemet.

Redaktionen: Ni har en lagringskapacitet på knappt 13 kilowattimmar. Vilka är era erfarenheter av det?

Wiedmer: Under månaderna maj–september är lagringen fullt tillräcklig. Under de övriga månaderna är kapaciteten tillräcklig under mycket soliga dagar. När det är mulet och värmepumpen är igång hämtar vi bara det från nätet som solcellsanläggningen inte levererar.

Redaktionen: Använder du KOSTAL Solar App och vad tycker du om den?

Wiedmer: Ja, självklart. Den är tydligt utformad och informerar mig på ett tillförlitligt sätt om uppgifter som intresserar mig och som jag behöver för att systemet ska fungera effektivt.

Med solceller, ellagring och värmepump för din egen energiomställning

Redaktionen: Ni har tagit steget mot självförsörjning med grön el och regenerativ värme. Många undrar fortfarande om solceller, lagring och en värmepump kan hålla hemmet varmt på vintern. Har du något tips, råd eller en rekommendation till de som tvekar? 

Wiedmer: Generellt sett rekommenderar jag att alla som funderar på att byta till ett förnybart uppvärmningssystem börjar planera tidigt istället för att vänta tills det gamla uppvärmningssystemet går sönder. Det tekniska genomförandet tar tid, särskilt i en befintlig byggnad. 

Siegbert Wiedmer, tack så mycket för intervjun.

Fakta och siffror:

Byggnad: Tvåfamiljshus med 240 kvadratmeter boyta

Boende: Fem vuxna, ett barn

Byggnadsår: Före 1980

Boendeyta: 240 kvadratmeter fördelade på två lägenheter

Solenergi: Egenförbrukningsanläggning med 17,6 kilowatt peak. Öst-väst

Växelriktare: Två PLENTICORE i ett enhetsnätverk – även kallat ”KOSTAL dubbelpower” – med 10 kW och 5,5 kW

Ellagring: BYD, 12,8 kilowattimmar

*KOSTAL dubbelpower: Energin från den andra PLENTICORE-växelriktaren kan också lagras via växelströmssidan med hjälp av funktionen ”Smart AC-Link”. På så sätt är hela solcellsgeneratorns effekt tillgänglig för att ladda batteriet under övergångsperioder. Alla växelriktare betjänar ändå husnätet. Först när energin från solcellerna inte längre räcker till hämtar växelriktaren, som är ansluten till ellagringssystemet, energi från lagringen – exakt så mycket som behövs för att ingen energi ska behöva hämtas från det allmänna nätet. Hushållsförbrukare som värmepumpar kan enkelt integreras i KOSTALs ”dubbelpower-system”. Allt som krävs är att installera KOSTAL Smart Energy Meter så att den kan ”se” (mäta) behovet hos alla förbrukare – inklusive värmepumpen.

Energihantering: KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) i kombination med två PLENTICORE plus-växelriktare

Arbetsförlopp: 1. Täcka egenförbrukningen; 2. Ladda ellagringen; 3. Mata in i nätet

Värmepump: Luft/vatten-värmepump WPL 20 A från Stiebel Eltron med en nominell effekt på 9,54 kW. Den beräknade årliga prestationsfaktorn (APF) för uppvärmning och varmvatten var 3,6. Det faktiska värdet från juli till december 2021 var 3,57. I byggnaden används platta radiatorer. De boende beskriver uppvärmningen under vintermånaderna som mycket bra.