2022-02-01

KOSTAL AutoUpdate – enkelt, säkert och bekvämt

KOSTAL automatiserar växelriktaruppdateringar

Sedan april 2021 levereras KOSTAL PLENTICORE och PIKO IQ växelriktare med funktionen automatisk programuppdatering. När de en gång har aktiverats och ställts in, installerar växelriktarna varje ny programuppdatering helautomatiskt: Därigenom är alla funktionstillägg, felavhjälpning, kompatibilitet och prestandaoptimering alltid uppdaterade.
Växelriktare är hjärtat och hjärnan i ett solcellssystem. För att hjärtat konstant ska kunna arbeta effektivt och hjärnan ska kunna leverera grunderna för rätt beslut i många år och årtionden, måste växelriktarprogramvaran anpassas efter nya förutsättningar med jämna mellanrum. För att drift och anpassning ska bli så bekväm som möjligt för kunderna, har KOSTAL Solar Electric GmbH i april i år introducerat automatisk programuppdatering för växelriktarna PLENTICORE och PIKO IQ.

Kunden bestämmer om det ska göras manuellt eller automatiskt

Trots fördelarna med automatiska programuppdateringar låter KOSTAL kunderna bestämma hur de vill uppdatera sin växelriktarprogramvara. Alla KOSTAL PLENTICORE och PIKO IQ växelriktare levereras med grundinställningen ”manuell programuppdatering”. Den som vill uppdatera automatiskt, måste aktivt välja den här funktionen i växelriktaren. Andreas Schmalenberg, ansvarig för produktmanagement för solcellsväxelriktare och lagringssystem hos KOSTAL Solar Electric GmbH, förklarar: ”Vi vill låta våra kunder fatta det här beslutet. Dessutom kan man alltid ändra tillbaka från AutoUpdate. Konfigurationen görs snabbt och översiktligt i display- eller webbmenyn.”

Hur görs uppdateringen AutoUpdate?

”För närvarande utvecklar vi ungefär fyra uppdateringar om året. Varje programuppdatering för PLENTICORE eller PIKO IQ tar 10 till 15 minuter”, förklarar Andreas Schmalenberg. ”Att genomföra en manuell uppdatering tar visserligen ungefär lika lång tid men man måste komma ihåg det och det måste genomföras. Vi rekommenderar därför att ställa in den automatiska uppdateringen. Ägarna kan då vara säkra att de senaste funktionerna alltid används i full omfattning för pålitlig och effektiv drift av anläggningen. En annan fördel är den enkla servicen. Om service skulle behövas, vet supporten hos KOSTAL direkt vilken programversion en växelriktare har. Det underlättar kommunikationen och analysen oerhört.”

Mer prestanda, mer funktioner – helt automatiskt

Varje uppdatering av en växelriktare från KOSTAL optimerar en rad arbetsområden. Hit hör optimering av effektivitet och funktionsomfattning samt utökning av listan med kompatibla enheter – till exempel energilagringen från den svenska tillverkaren Nilar eller BMZ-lagringsenheten från Tyskland som nyligen har lagts till hos KOSTAL.

Också den nyaste programvaran UI 01.20, just kontrollerad och testad av HTW Berlins Strömlagringsinspektion 2021 (Energy Storage Inspection 2021), finns nu tillgänglig som uppdatering för alla befintliga kunder och anläggningar. Med optimerade algoritmer för regleringshastigheten har det gått att förbättra verkningsgraden hos PLENTICORE plus med ytterligare 0,8 %. Därmed uppnår PLENTICORE plus den åtråvärda effektivitetsklassen A.

Andreas Schmalenberg säger om detta: ”Den automatiska uppdateringsfunktionen är tillgänglig för växelriktarna KOSTAL PLENTICORE och PIKO IQ sedan programversionen UI 01.18. Tidigare enheter måste ställas in på den senaste versionen för att de ska kunna ta emot uppdateringar automatiskt. Aktuella växelriktare har AutoUpdate redan när de kommer från tillverkningen. Vi informerar våra kunder i webbmenyn och på växelriktarens display när det finns en ny uppdatering. Är AutoUpdate påkopplat och ingen manuell uppdatering görs efter en kort väntetid, görs en automatisk uppdatering.”

Snabbcheck AutoUpdate för växelriktare:
  • Den automatiska uppdateringsfunktionen är tillgänglig för KOSTAL PLENTICORE plus, PLENTICORE BI och PIKO IQ växelriktare fr.o.m. programversion UI 01.18 – programversionen framgår av växelriktarens typskylt (aktuell programversion är UI 01.20).
  • Enheter med äldre programvara måste uppdateras manuellt. Därefter kan AutoUpdate-funktionen aktiveras.
  • Ägare kan välja mellan manuell eller automatisk uppdatering.
  • Med den automatiska programuppdateringen åtgärdas programfel, samt utökade funktioner, prestandaökningar och kompatibla enheter som t.ex. batterier uppdateras.
  • För närvarande genomför KOSTAL ca fyra programuppdateringar per år.
  • Ägare får information om uppdateringar som har genomförts automatiskt.

 

Aktivera "automatiska uppdateringar" nu. Se till att din växelriktare alltid arbetar med den senaste programvaran - utan din ingripande.

Vilka steg du behöver göra i detalj hittar du i guiden eller i video handledningen. Du kan ladda ner uppdateringen här!