2021-12-07

Växelriktare från KOSTAL nu kompatibla med BYD Combiner Box, parallellkoppla upp till tre batteritorn

Med växelriktarna från KOSTAL och Combiner Box från BYD kan upp till tre batteritorn användas parallellt – för ökad självförsörjning och större fördelar.

Kraven på produktion och lagring av solenergi ökar. Målet är att kunna producera och använda så mycket förnybar el som möjligt – det är bra för miljön och sparar kostnader. Och ju högre egenförbrukningen av egenproducerad el är, desto mer ökar självförsörjningsgraden.

Det är just därför som många anläggningsägare förlitar sig på solcellsmoduler av hög kvalitet och en intelligent styrd och högeffektiv hybrid- eller batteriväxelriktare. Styrkorna hos hybridväxelriktaren från KOSTAL är uppenbara: Den omvandlar solenergi till användbar elektricitet och lagrar överflödig solenergi i ett batteri. På så sätt kan tillgängliga energireserver tas i anspråk även när solen inte skiner så mycket eller vid effekttoppar.
För kraftfull energiproduktion är det också möjligt att ansluta flera hybridväxelriktare från KOSTAL i ett nätverk av enheter för att maximera effekt och avkastning.

Förutom hybridväxelriktaren PLENTICORE plus erbjuder KOSTAL även batteriväxelriktaren PLENTICORE BI för anslutning av ett lagringssystem med modellserierna Battery-Box Premium HVS eller HVM från BYD. Batteriväxelriktaren från KOSTAL är särskilt lämplig för att enkelt uppgradera befintliga system med ett lagringsbatteri.

Presentation: BYD Combiner Box

Med nya Battery-Box Premium HV Combiner Box från BYD kan nu två eller tre batteritorn drivas parallellt med en växelriktare för att täcka upp ett större eget behov av solenergi. De enskilda lagringsenheternas likströmsanslutningar parallellkopplas via Combiner Box och ansluts till hybridväxelriktaren PLENTICORE plus eller batteriväxelriktaren PLENTICORE BI, som styr laddningscyklerna mycket effektivt.

Solcellsanläggningar som ger stora solcellsöverskott vid särskilda tider på dagen med hög solinstrålning kan nu enkelt utöka lagringskapaciteten med Combiner Box och flera batterier. Genom att använda flera batteritorn parallellt kan man på ett smidigt sätt uppnå högre egenförbrukning och bättre lönsamhet.

BYD Combiner Box är lämplig för parallellkoppling av två eller tre batterisystem i serierna HVS/HVM. Därmed kan lagringsstorlekar på upp till 66,3 kWh (HVM) förverkligas. Vid utformningen av det kompletta batterisystemet måste den planerade konfigurationen uppfylla specifikationerna från BYD. Till exempel måste alla batteritorn ha samma antal moduler för att undvika obalans. Dessutom kan HVS- och HVM-torn inte kombineras med varandra. Endast likadana lagringselement med identiska lagringsmodeller ger en absolut problemfri och högpresterande drift.

Combiner Box CBA-40 A

Combiner Box CBA-40 A drar en maximal ingångsström på 35 ampere och levererar i sin tur en maximal utgångsström på 40 ampere vid en maximal utgångsspänning på 1000 V DC. Installation och väggmontering går snabbt och enkelt med boxen som bara väger 9,7 kg och den medföljande monteringssatsen.

Anslutningsfältet på enhetens undersida är tydligt strukturerat och väl utformat: Till vänster finns ingångsterminalerna för upp till tre batteritorn, till höger de utgående anslutningarna till växelriktaren. I tvärsnittet för likströmsanslutningarna finns bekvämt plats för de rekommenderade och gängse 6-mm² solcellskablarna. På så sätt undviks extra kostnader för dyra specialkablar eller anslutningsterminaler.

Tack vare den kompakta storleken kan Combiner Box installeras direkt i närheten av batteritornen och växelriktaren. Laddningsstatusen bör vara densamma för alla torn och moduler vid installationen, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa en jämn initial belastning.

För anslutning av alla komponenter innehåller Combiner Box alla nödvändiga anslutningar, kopplingar och skydd för att säkerställa säker drift. Det högkvalitativa höljet är mycket robust och skyddat mot kontakt, damm och vattenstrålar enligt IP55, vilket ger ett lämpligt skydd för det elektriska skeendet och ökar boxens livslängd. Enheten är underhållsfri och kräver endast en årlig visuell inspektion av kvalificerad personal.

Med hjälp av Combiner Box och sammankopplingen av tre batterilagringsenheter som kan laddas samtidigt, uppnår systemet mycket hög lagringskapacitet för senare användning. Combiner Box skapar på ett avgörande sätt förutsättningar för en hög grad av självförsörjning med hjälp av egenproducerad solenergi, gör dig oberoende av elnätet och gör det möjligt att använda kraftfulla förbrukare som kan drivas med prisvärd el.

Hybridväxelriktare: KOSTAL PLENTICORE plus

Tack vare sin mångsidighet är den trefasiga hybridväxelriktaren PLENTICORE plus alltid rätt val – oavsett om det gäller elproduktion med upp till tre MPP-tracker eller extra lagring av egenproducerad energi från olika källor. Detta beror på att inte bara solenergi kan lagras av ett batteri anslutet via en likströmsingång, utan att även energi från andra växelströmskällor, t.ex. ytterligare växelriktare, fjärrvärmeverk, kraftvärme eller vindkraftverk, kan laddas in i lagringsenheten av PLENTICORE plus. Tack vare det integrerade energihanteringssystemet blir växelriktaren den smarta kontrollcentralen för ett solcellssystem och dess komponenter, den integrerar perfekt fastighetens förbrukning genom samspelet med KOSTAL Smart Energy Meter som energimätare och hanterar anslutningen till det allmänna nätet på ett optimalt sätt.

Batteriet kan anslutas direkt vid ny installation av solcellssystemet eller enkelt eftermonteras senare. Enheten är lämplig för småhusägare och småföretag på grund av sin multifunktionalitet med hög prestanda, eftersom den har en effekt på mellan 3 och 10 kW beroende på modell och erbjuder stark effekt med upp till 6,5 kW laddnings- och urladdningskapacitet.

För mer oberoende och lägre elkostnader är till exempel PLENTICORE plus kombinerat med en BYD Battery-Box den perfekta komponentsammansättningen för effektiv lagring. BYD Combiner Box kopplar samman tre högeffektiva lagringssystem med växelriktaren PLENTICORE plus. Vid idrifttagningen säkerställer en programuppdatering bästa möjliga funktionalitet och skyddar mot ineffektivitet. Systemet kan enkelt övervakas via de webbaserade, kostnadsfria onlineapplikationerna KOSTAL Solar Portal eller KOSTAL Solar App med hjälp av en dator eller mobiltelefon. PLENTICORE plus kan ställas in i bara några få steg med hjälp av den integrerade startguiden. Snabb laddning eller urladdning med stor tillgänglig kapacitet och låg förbrukning under standby-tider blir därmed vardagsmat.

Batteriväxelriktaren KOSTAL PLENTICORE BI

Om du som fastighetsägare eller företag redan har ett solcellssystem och vill öka egenförbrukningen kan du komplettera anläggningen med batteriväxelriktaren PLENTICORE BI och en batterilagringsenhet från BYD. Solenergin som produceras av solcellssystemet mellanlagras i BYD Battery-Box och används senare för förbrukningen i fastigheten. I symbios med upp till tre BYD-batterier med hjälp av BYD Combiner Box uppnår växelriktaren från KOSTAL en kapacitet på upp till 66,3 kW, vilket gör det möjligt att driva laddningsstationer för elbilar, genomströmningsvärmare, klimatanläggningar och andra förbrukare på ett särskilt flexibelt sätt.

Den här batteriväxelriktaren kompletterar enkelt det befintliga solcellssystemet i kombination med BYD Battery-Box Premium och KOSTAL Smart Energy Meter. Det är inte nödvändigt att byta ut eller ersätta befintliga komponenter för solcellssystemet. Eftersom PLENTICORE BI kan integreras i alla befintliga solcellssystem och inga ytterligare tillbehör behövs, sparas mycket kostnader vid uppgraderingen. Även för nya, större solcellsanläggningar eller för speciella anläggningskonfigurationer är PLENTICORE BI den enkla och optimala lösningen för att ansluta ett lagringssystem. Med integrering av batterilagringsenheter i storlekar från 5,1 till 66 kWh erbjuder PLENTICORE BI ett brett prestandaspektrum, så att rätt lagringslösning finns tillgänglig för all anläggningsplanering. En av de viktigaste egenskaperna hos PLENTICORE BI är den stora laddnings- och urladdningsströmmen på upp till 26 A, som möjliggör snabb laddning och urladdning och en snabb reaktion på belastningstoppar, vilket minskar kostnaderna för elinköp.

Tips: I kombination med BYD Battery-Box uppnår PLENTICORE plus och PLENTICORE BI upprepade gånger toppvärden för systemeffektiviteten hos solcellslagringssystem i oberoende tester som har utförts av HTW i Berlin. Med den nya AutoUpdate-funktionen är växelriktarna från KOSTAL alltid uppdaterade, eftersom enhetens programvara uppdateras automatiskt.

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus och batteriväxelriktaren PLENTICORE BI med BYD Battery-Box – perfekt samverkande högpresterande komponenter för mer kraft och hög avkastning.