2021-07-01

Växelriktare från KOSTAL: Nu kompatibla med BMZ-lagringssystemet HYPERION

Högspänningslagringssystemet HYPERION harmonierar perfekt med växelriktarna i PLENTICORE-serien

Kombinera KOSTAL-växelriktare med ett BMZ-lagringssystem.

Att producera miljövänlig solenergi och på så sätt täcka större delen av behovet i ditt eget hem eller företaget – det är möjligt med de högeffektiva komponenterna från KOSTAL och BMZ. Tillsammans utgör de ett samordnat helhetssystem.

Den högkvalitativa kombinationen av elproduktion och energilagring garanterar att operatörer av solcellsanläggningar blir mindre beroende av kostnadsintensiv ström från elnätet och kan använda egenproducerad solkraft precis när den behövs.

För lagring av solenergi tillhandahåller BMZ nya och innovativa litiumjonlagringsenheter. Dessa är nu kompatibla med KOSTALs intelligenta växelriktare PLENTICORE plus och PLENTICORE BI. De lagrar överskottsenergi i BMZ-batteriet. Det innebär att den egenproducerade solenergin är tillgänglig även när solen inte skiner så mycket.

BMZ-batterilagring: Kraftpaket när det gäller energiförsörjning

BMZ:s litiumjonlagringssystem är lämpligt för alla operatörer av solcellsanläggningar som vill maximera användningen av sin egenproducerade el. BMZ:s batterilagringssystem består av tre grundmoduler och kan utökas till upp till sex batterimoduler. Det innebär att systemet snabbt kan kompletteras med lämpliga Helios Power-batterimoduler när energibehovet ökar. Det ger en maximal användbar kapacitet på upp till 15 kWh. 

HYPERION-batteriet har den beprövade BMZ-kvaliteten och är robust i sin konstruktion. Litiumjonbatteriet är säkert och samtidigt lätt att installera. Som en äkta högspänningslagringsenhet kräver den ingen likströmsomvandlare, vilket innebär en lägre total kostnad.

Tack vare skydd mot kortslutning och överladdning, integrerad temperaturkontroll och passiv balansering mellan cellspänningarna garanterar HYPERION-lagringssystemet problemfri drift. Tack vare garantin tillhandahåller BMZ i Tyskland dessutom en ersättning för det verkliga värdet inom tio år efter köpet.

Maximal flexibilitet med KOSTAL: Aktivera ett BMZ-lagringssystem nu

Högspänningsbatteriet HYPERION från BMZ är nu kompatibelt med hybridväxelriktaren PLENTICORE plus och batteriväxelriktaren PLENTICORE BI från KOSTAL. Båda växelriktarna kan enkelt anslutas till energilagringssystemet via RS485-kommunikationsgränssnittet.

För att kunna använda det nya BMZ-lagringssystemet med PLENTICORE plus eller PLENTICORE BI måste växelriktaren uppdateras till programvaruversion UI 01.20.0xxx. Programvaran finns tillgänglig i nedladdningssektionen. Det är ännu bekvämare med AutoUpdate från KOSTAL – så att växelriktaren alltid är uppdaterad med den senaste tekniken.

Efter en lyckad uppdatering av växelriktaren kan ”BMZ” väljas som lagringsenhet i batteriinställningarna. HYPERION-lagringssystemet från BMZ kräver varken separat konfiguration eller programvaruuppdatering.

PLENTICORE plus – den högeffektiva allroundenheten för nyinstallationer

Som hybridväxelriktare är PLENTICORE plus en allroundlösning för alla anläggningskonfigurationer och erbjuder enkel anslutning av BMZ-lagringsenheten. Hybridväxelriktaren är mycket mångsidig. Den smarta styrningen och distributionen av den egenproducerade solelen från solcellsmodulerna är en av uppgifterna som växelriktaren klarar av med bravur. PLENTICORE plus kan reglera dynamiskt och tillhandahåller största möjliga mängd egenproducerad el vid rätt tidpunkt.

PLENTICORE plus reglerar HYPERION-batteriets lagringsprocesser och förbrukningscyklerna optimalt med hjälp av det integrerade energihanteringssystemet. Samtidigt säkerställer den en optimal generering av solenergi, inklusive integrerad skugghantering av solcellsmodulerna.

PLENTICORE plus finns i sex effektklasser från 3 till 10 kW och har ett ingångsspänningsområde på 120-1000 V. MPP-intervallet ligger mellan 120 och 720 V. Batteriet kan anslutas på likströmssidan för att minimera omvandlingsförlusterna.

Kombination: BMZ HYPERION-batteri och KOSTAL-växelriktare PLENTICORE plus

HYPERION-lagringsenheten från BMZ är utrustad med ett batterihanteringssystem som i sin tur optimerar laddningsprocesserna. Batteridriften aktiveras med en aktiveringskod från KOSTAL, varefter batteriet enkelt kan anslutas via den avsedda ingången. Kommunikationen mellan BMZ HYPERION-batteriet och KOSTAL PLENTICORE plus sker via RS485.

På så sätt säkerställer energihanteringssystemet i PLENTICORE plus och batterihanteringssystemet i BMZ HYPERION-lagringsenheten en optimal samverkan för överskottsladdningen av tillgänglig solenergi.

KOSTALs smarta energimätare är oumbärlig vid batteridrift. Energimätaren installeras framför nätanslutningspunkten, mäter husets förbrukning och skickar relevanta data till ”kontrollcentralen” växelriktaren. 

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus och batterilagringssystemet HYPERION i den här sammansättningen passar extra bra för operatörer som nyinstallerar en solcellsanläggning och vill ha en intelligent kombinerad lösning med växelriktare och batteri.

PLENTICORE BI – den optimala batteriväxelriktaren för expansion

PLENTICORE BI är lämplig som ren batteriväxelriktare för sammankoppling med BMZ-lagringssystemet HYPERION för befintliga solcellsanläggningar. PLENTICORE BI rekommenderas därför särskilt för konsumenter som i efterhand vill komplettera med ett batterilagringssystem för att själva använda den överskottsel som produceras av solenergi. 

PLENTICORE BI finns i effektklasserna 5,5 och 10 kW med en ingångsström på 26 ampere. Installation i en befintlig solcellsanläggning är möjlig utan byte av delar eller ytterligare komponenter. Den här batteriväxelriktaren passar alltid, eftersom PLENTICORE BI också är kompatibel med alla enheter från andra tillverkare i redan installerade anläggningar.

Tillsammans med KOSTALs smarta energimätare som ytterligare en systemkomponent för att visa hushållets förbrukning och lagringsenheten BMZ HYPERION bildar PLENTICORE BI ett oberoende växelströmssystem som tillfälligt lagrar överskottsel från solcellsanläggningen. Likströmsanslutningen för batteriet är redan aktiverad från fabrik, så att driftsättningen kan påbörjas direkt vid installationen.

Batteriväxelriktaren PLENTICORE BI och BMZ-lagringssystemet HYPERION utgör ett säkert och effektivt system för användning av solenergi. Det lämpar sig utmärkt för efterhandskomplettering av befintliga anläggningar.

BMZ – innovativ tillverkare av högteknologiska batterisystem

BMZ-koncernen har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av elektroniska system och lagringssystem ”Made in Germany”. Som innovationsledare integrerar BMZ kontinuerligt de senaste teknikerna och produktionsprocesserna i tillverkningsprocessen för att ständigt förbättra batteriernas prestanda. 

Till detta kommer ett världsomspännande servicenätverk, service på plats i hela Europa och lång tillgänglighet på originalreservdelar. Dessutom kännetecknas BMZ:s litiumjonteknik av hög lagringskapacitet och minimala förluster. BMZ-lagringssystemet, inklusive det tillhörande batterisäkerhetskonceptet, kan utökas flexibelt och är därmed en framtidsorienterad produktlösning för solcellsanläggningssystem.