2021-07-22

KOSTAL växelriktare: Perfekt rustad för den nya modulgenerationen på 400 W

Mer kraft, mer avkastning, större nytta.

Tillverkare av solcellsmoduler svarar på den ökande efterfrågan på energi genom att anpassa solcellerna. Nya primära material, förändringar i tillverkningsprocessen för halvledare och optimering av produktionskostnaderna ger solcellsmarknaden större kiselplattor som behövs för att tillverka solceller. Den totala produktionen av solcellsmoduler som använder de större kiselplattorna och en nominell effekt på 54 gigawatt utgör redan nu ungefär hälften av de modulkonstruktioner som finns tillgängliga på marknaden 2021.
KOSTAL växelriktare kompatibel med 400 W solcellsmoduler

De nya solcellsmodulerna på 400 W ger högre energiutbyte och de större cellerna ger högre modulströmmar. Det är här valet av rätt växelriktare kommer i fokus.

Växelriktare från KOSTAL kan redan nu hantera de högre energiströmmarna i modulgenerationen på 400 W.

  • 2021-08-20

Det här är vad den nya modulgenerationen på 400 W har att erbjuda

Hittills har solceller med en kantlängd på 166 mm normalt kopplats ihop som hela eller halva celler i solcellsmoduler. De nya cellstorlekarna på 182 mm eller till och med 210 mm har en ny struktur och ändrar modulens dimensioner.

Den nya modulen med 108 halvceller

Till exempel är 108 av de nya 182-mm-halvcellerna sammankopplade i moduler (M10-kiselplattor) för hemmet. Modulen blir något bredare (ca 1,14 m) på grund av de större cellerna. Det är dock färre celler som är internt anslutna än i de tidigare generationerna med 120 halvceller. Färre cellgap innebär högre effektivitet i modulen eftersom mer aktiv yta används. En modul med 108 halvceller uppnår en verkningsgrad på 20,46 % med en effekt på 400 watt (t.ex. Suntech STP405S).

Den nya modulen med 120 tredjedelsceller

Tillverkare som använder celler med en kantlängd på 210 mm av så kallade M12-kiselplattor har ett annat tillvägagångssätt. För hemmamoduler delas dessa upp i tre lika stora tredjedelsceller och kopplas samman igen för att bilda 120 tredjedelsceller i en modul. De större cellerna byggs upp i en ny cellmatris med 5 x 24 tredjedelsceller. Eftersom endast 5 cellremsor installeras på det här sättet är modulerna ca 1,08 m breda. Med en effekt på 400 watt uppnår modulen en verkningsgrad på 21,3 % med 120 tredjedelsceller (t.ex. Trina Vertex S).

KOSTAL är redan nu kompatibel med den nya modulgenerationen på 400 W

Växelriktarna från KOSTAL är redan idag kompatibla med den nya modulgenerationen på 400 W. PLENTICORE plus, PIKO IQ, PIKO 12-20, PIKO MP plus och PIKO CI är perfekt rustade för att redan idag hantera större modulströmmar på upp till 13 ampere. 

För alla installationer med solcellsmoduler i den nya modulgenerationen på 400 W, från den lilla takytan till det större markmonterade systemet, finns passande omvandlings- och kontrollcentraler i växelriktarna från KOSTAL. 

Varför är valet av växelriktare så viktigt nu?

Med de nya modulcellstorlekarna kommer valet av rätt växelriktare i fokus. Detta beror på att större men färre celler på taket innebär en lägre spänning per modul och samtidigt högre strömrörelser, som växelriktaren måste styra och hantera på ett optimalt sätt.

Växelriktarna från KOSTAL bearbetar redan idag ingångsströmmen från den senaste generationens moduler med en effekt på 400 watt och mer. Detta innebär att hela modulens effekt kan användas utan att växelriktaren behöver begränsa strömflödet - och detta gäller för alla KOSTAL-serier.

Översikt med alla växelriktare från KOSTAL som är kompatibla med den nya modulgenerationen på 400 W

PLENTICORE plus

KOSTAL växelriktare kompatibel med 400 W solcellsmoduler

PLENTICORE plus i effektklasserna 3–10 kW fungerar som en ren solcellsväxelriktare eller med hybridfunktion med anslutning av en batterilagringsenhet. PLENTICORE plus har tre likströmsingångar med en maximal ingångsström på vardera 13 ampere.

På så sätt kan upp till 16 moduler (och fler) anslutas till PLENTICORE plus 10 i den nya modulgenerationen på 400 W.

PLENTICORE plus är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.

PIKO MP Plus

KOSTAL växelriktare kompatibel med 400 W solcellsmoduler

Den enfasiga PIKO MP Plus är avsedd för effektklasserna 1,5–5 kW. Det breda ingångsspänningsintervallet på 75 till 750 volt med en maximal ingångsström på 13 ampere möjliggör många anslutningsalternativ för solcellsmodulerna i den nya modulgenerationen på 400 W. Med PIKO MP plus 4.6-2 kan upp till 16 moduler i den nya modulgenerationen på 400 W anslutas i en sträng.

PIKO MP plus är därför den perfekta lösningen för solcellsinstallationer på små takytor i radhus, enfamiljshus, garage och carportar.

PIKO MP plus är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.

PIKO CI

KOSTAL växelriktare kompatibel med 400 W solcellsmoduler

Med PIKO CI, som finns i tre effektklasser från 30 till 60 kW och ett MPP-område från 200 till 960 volt, kan upp till 23 moduler i den nya modulgenerationen på 400 W anslutas per solcellssträng. Det är möjligt att koppla upp till två strängar per MPP-tracker. Den maximala ingångsströmmen på likströmsingången är 13 ampere.

PIKO CI är det bästa valet för alla näringsidkare. Inom industrin, hantverksbranschen, jordbruket eller på öppna ytor – PIKO CI ger bästa möjliga prestanda tillsammans med de nya solcellsmodulerna på 400 W med högsta verkningsgrad.

PIKO CI är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.

PIKO IQ

KOSTAL växelriktare kompatibel med 400 W solcellsmoduler

Med sina 3-10 kW är PIKO IQ extremt kraftfull och med sina två MPP-tracker är den ett installationsalternativ för nästan alla tak. Med ett utökat MPP-område på 180 till 720 volt är enheten särskilt lämpad för solcellssystemoperatörer som vill få ut mer av sitt solcellssystem.

Med en tillåten ingångsström på 13 ampere på varje likströmsingång kan den enkelt ansluta upp till 16 eller fler solcellsmoduler i den nya generationen på 400 W. 

PIKO IQ är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.

PIKO 12-20

KOSTAL växelriktare kompatibel med 400 W solcellsmoduler

Med ingångsströmmar på upp till 20 ampere ger PIKO 12-20 också möjlighet att bearbeta den högre effekten från den nya modulgenerationen på 400 W. Denna version av enheten behöver trefasig matning och är lämplig för flexibel takutformning med sina upp till 3 MPP-spårare.

Det breda ingångsspänningsintervallet och upp till tre MPP-tracker som fungerar oberoende av varandra, möjliggör en flexibel strängdesign med upp till 19 solcellsmoduler i den nya generationen på 400 W. Detta gör det möjligt att ansluta olika stränglängder och att variera antalet solcellsmoduler och modultyper.

PIKO 12-20 är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.