Διαμορφώνουμε το μέλλον με περισσότερη γνώση

Τα σεμινάρια της KOSTAL αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων ανάμεσα σε εμάς ως κατασκευαστές και εσάς ως ειδικούς στη Φ/Β τεχνολογία. Στα σεμινάριά μας, η τεχνογνωσία μεταβιβάζεται με επαγγελματισμό και η γνώση ανταλλάσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων και των ειδικών της KOSTAL.
Στόχος είναι η συνεχής κατάρτιση σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα. Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία ενός ομίλου εταιρειών που έχει καθιερωθεί με επιτυχία σε όλο τον κόσμο σε πολλές διαφορετικές αγορές από το 1912. Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας βασίζεται στην ποιότητα της γνώσης μας.

Net Me­ter­ing με τους νέους αντιστροφείς PIKO

Tο σεμινάριο είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τον σχεδιασμό αλλά και την εγκατάσταση Φ/Β έργων και προσφέρει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για τους νέους αντιστροφείς ΡΙΚΟ (μοντέλα από 3 έως 20 kW), εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού και διαστασιολόγησης Φ/Β έργων, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο εγκαταστάτης και συντηρητής για τη σωστή εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ανίχνευση σφαλμάτων και την τηλεμετρία των αντιστροφέων PIKO.
  • Βασικά χαρακτηριστικά των νέων αντιστροφέων ΡΙΚΟ
  • Λογισμικό παραμετροποίησης αντοστροφέων (PARAKO)
  • Πρόγραμμα διαστασιολόγησης PIKOplan
  • Εγκατάσταση (Οδηγίες, μετρήσεις, έλεγχοι)
  • Service-  Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί σφαλμάτων
  • Επικοινωνία – Λήψη δεδομένων – σύνδεση στο Portal μέσω του ενσωματωμένου Data Logger

επισκόπηση

Απευθυνόμενο κοινό

  • Σχεδιαστές-Πωλητές Φ/Β
  • Τεχνικοί εγκατάστασης Φ/Β

Αριθμός μετεχόντων

  • 8 μετέχοντες

Έξοδα & υπηρεσίες

Τα σεμινάρια γνώσης παρέχονται δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρουμε σνακ και καφέ. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής αναλαμβάνει ο ίδιος ο μετέχων.