Πρόσθετος εξοπλισμός για
Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL είναι ήδη εξοπλισμένοι από το εργοστάσιο με πολυάριθμα χαρακτηριστικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται διεπαφές για σύνδεση σε συστήματα Smart Home, ενσωματωμένα ιστορικά λειτουργίας και πολλά άλλα. Εκτός αυτού, η KOSTAL προσφέρει πλούσιο πρόσθετο εξοπλισμό, με τον οποίο μπορείτε να βελτιστοποιήσετε περαιτέρω τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση ή τον Φ/Β αντιστροφέα. Τα περισσότερα από τα προϊόντα πρόσθετου εξοπλισμού διατίθενται για άνετη και εύκολη παραγγελία μέσω του KOSTAL Solar Webshop.


Δυναμικός έλεγχος ιδιοκατανάλωσης με το PIKO BA Sensor

Νομικές διατάξεις στη Γερμανία προδιαγράφουν ότι η ισχύς που παρέχει η Φ/Β εγκατάσταση πρέπει να μειώνεται στο σημείο τροφοδοσίας είτε στο 70% της μέγιστης ισχύος της Φ/Β γεννήτριας, είτε, εάν χρειάζεται, σε μία ποσοστιαία τιμή από τον πάροχο δικτύου. Ο περιορισμός της Φ/Β ισχύος τροφοδοσίας πραγματοποιείται κατά κανόνα με έναν δέκτη κεντρικού ελέγχου.

Για να μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιείτε όλη την ισχύ της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης, η KOSTAL διαθέτει το PIKO BA για εγκαταστάσεις έως 30 KW που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οικονομική εναλλακτική αντί για δέκτη κεντρικού ελέγχου ή μία έντονη μείωση σε ένα ορισμένο ποσοστό.

Το PIKO BA Sensor χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταγραφή της ιδιοκατανάλωσης στο σπίτι καθώς και για την απεικόνισή της στο KOSTAL (PIKO) Solar Portal. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο της πραγματικής ισχύος του αντιστροφέα, η ιδιοκατανάλωση λαμβάνεται υπόψη και η παραγόμενη ενέργεια του αντιστροφέα αυξάνεται κατά την τιμή της μετρημένης ιδιοκατανάλωσης (μέγ. έως 30%) μέχρι να επιτευχθεί το ρυθμισμένο όριο μείωσης στον κόμβο δικτύου (70%). 
Η χρήση του PIKO BA Sensor επιτρέπει τη δυναμική ρύθμιση της ισχύος εξόδου του αντιστροφέα από τον ίδιο τον αντιστροφέα, αντί για την τήρηση μιας σταθερής τιμής. Η χρήση ενός συσσωρευτή σας παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε προσωρινά την ενέργεια που δεν καταναλώνεται και να τη χρησιμοποιείτε αργότερα για ιδιοκατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγόμενη ενέργεια διανέμεται βέλτιστα μεταξύ σπιτιού, συσσωρευτή και δημόσιου ηλεκτρικού δικτύου, ενώ ταυτόχρονα η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.


Ασφαλές επαγγελματικό έργο - Πρόσθετος εξοπλισμός για τον αντιστροφέα PIKO 36 EPC

Για τον αντιστροφέα έργων PIKO 36 EPC διατίθεται πλούσιος πρόσθετος εξοπλισμός που ενισχύει την ασφάλεια. Όπως, για παράδειγμα, προαιρετικές μονάδες προστασίας από υπέρταση τόσο για την πλευρά DC, όσο και για την πλευρά AC. Αυτό ισχύει και για τη σύνδεση RS485 όπως και την επικοινωνία δικτύου (RJ45).
Επιπλέον διατίθεται κάλυμμα ανεμιστήρα για μεταγενέστερη τοποθέτηση, το οποίο εμποδίζει την πτώση ογκωδών ρύπων (κλαδιά, φύλλα, κτλ.) στο κανάλι ψύξης, προκαλώντας μείωση της ψυκτικής ισχύος ή μπλοκάρισμα των ανεμιστήρων.Στοιχεία λήψης για προαιρετικό εξοπλισμό

Section Download mehr

Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη για περισσότερες πληροφορίες