Ποιότητα σε όλα τα επίπεδα

Στο σύγχρονο κτίριο παραγωγής της KOSTAL, στο Hagen, αναπτύσσουμε νέες λύσεις για την ενέργεια του μέλλοντος και τη διαρκή ικανοποίηση των πελατών μας. Παράλληλα, μπορούμε να υπολογίζουμε πάντοτε στην στήριξη του Ομίλου KOSTAL, ο οποίος βρίσκεται πάντα δίπλα μας με την ικανότητα και την πολυετή εμπειρία του.

Τα σφάλματα υπάρχουν για να εξαλείφονται

Είναι γνωστό ότι συνήθως τα σφάλματα κρύβονται στις λεπτομέρειες. Για αυτό, στην KOSTAL κάνουμε από την αρχή τα πάντα ώστε να τα αποφεύγουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που υιοθετήσαμε τη φιλοσοφία μηδενικού σφάλματος, η οποία φαίνεται σε όλους τους τομείς της επιχείρησής μας και στοχεύει στην ποιότητα της εργασίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξής μας.

Εντατική προσπάθεια για ποιότητα

Ήδη στο πλαίσιο της ανάπτυξης προϊόντων, αναλύονται και εξαλείφονται ενδεχόμενες πηγές σφαλμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή προληπτικών εργαλείων ποιότητας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την KOSTAL ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Συνεχίζουμε, ωστόσο, να παρακολουθούμε τα προϊόντα μας ακόμα και μετά την καθιέρωσή τους στην αγορά, ερευνώντας διαρκώς για δυνατότητες περαιτέρω βελτιστοποίησης. Υπό αυτό το πρίσμα, αξιοποιούμε με προθυμία τις υποδείξεις των πελατών μας και μαθαίνουμε από την εμπειρία των άλλων.

Ποιοτικά προϊόντα

Η KOSTAL χρησιμοποιεί εξαρτήματα μόνο από προμηθευτές που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα υψηλά ποιοτικά μας πρότυπα. 

  • Για την επίτευξη των στόχων μας περί ποιότητας, οι ικανότητες όλων των συνεργατών αναπτύσσονται διαρκώς, με εκπαίδευση σε σκέψη και πράξη και με προσανατολισμό στον πελάτη και την ποιότητα.
  • Τα στελέχη μας αποτελούν πρότυπο για τους συνεργάτες τους. Πρέπει να διατυπώνουν σαφείς και εφικτούς στόχους και να στηρίζουν τους συνεργάτες στην υλοποίηση των στόχων. Είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση αυτών των στόχων.
  • Προς επιβεβαίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της KOSTAL, η απόκτηση διεθνών πιστοποιητικών και βραβείων ποιότητας αποτελεί δεδηλωμένο στόχο της επιχείρησης.
  • Στα πλαίσια της επικοινωνίας με κάθε πελάτη μας, επεξεργαζόμαστε εξατομικευμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του. Για αυτό, στην KOSTAL έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα της επικοινωνίας με τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι υποβάλλουμε τις προσφορές μας μόνο κατόπιν στοχευμένης ανάλυσης και εκτεταμένων συζητήσεων επί τόπου. Επιπλέον, θέτουμε στη διάθεση του πελάτη έναν αρμόδιο συνεργάτη μας που μπορεί να απαντήσει κάθε ερώτηση στοχευμένα και αποτελεσματικά.