Με περισσότερη γνώση διαμορφώνουμε το μέλλον

Η βιώσιμη ανάπτυξη εξασφαλίζει την περαιτέρω πρόοδό μας. Ο στόχος μας για το μέλλον είναι η διαρκής προώθηση εξελίξεων από κοινού με τους συνεργάτες μας, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό νέων τεχνολογιών και εκτεταμένης γνώσης. Προκειμένου τα οράματα να εξελιχθούν σε απτά αποτελέσματα, για τα οποία θα είμαστε από κοινού υπερήφανοι.

Μετάδοση και απόκτηση γνώσης

Η οικονομική πρόοδος σε συνδυασμό με την υπεύθυνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, στα οποία θα κληθούμε να αντεπεξέλθουμε μελλοντικά. Ο έξυπνος συνδυασμός αυτών των δύο τομέων, απαιτεί ευρεία γνώση.

Γνωρίζουμε και ενστερνιζόμαστε τη φιλοσοφία της δια βίου μάθησης. Για αυτό και επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στη μετάδοση της γνώσης μέσω του διαλόγου με διάφορους συνεργάτες. Ο διάλογος προσφέρει και στις δύο πλευρές νέες γνώσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στην ανάπτυξη της συνεργασίας, ακόμη και στην ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 

Φρέσκες ιδέες για συνεχή ανάπτυξη

Χάρη στη συνεχή ανταλλαγή γνώσης, έχουμε τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε και να προοδεύουμε, έτσι ώστε να επωφελούμαστε όλοι εξίσου. Μόνο όταν γεννιούνται διαρκώς νέες, φρέσκες ιδέες, δημιουργείται κάτι καινούριο και η υψηλή ποιότητα που έχει επιτευχθεί έως τώρα μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο μελλοντικά.

Εκτεταμένη εφαρμογή της γνώσης

Η KOSTAL επικεντρώνεται στη γνώση και προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο ενός δικτύου γνώσεων. Ως προς τις διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας μας, κάθε φορά ετοιμάζονται ειδικές πληροφορίες που διατίθενται στους συνεργάτες μας.
 

Υπευθυνότητα για την προστασία του περιβάλλοντος

Στον Όμιλο KOSTAL γνωρίζουμε ότι οι πραγματοποιούμενες από εμάς ενέργειες για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη διάθεση των προϊόντων μας, επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στη φύση. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια από τις σημαντικές δεσμεύσεις της επιχείρησης, για αυτό ενεργούμε σύμφωνα με τους εξής κανόνες:

  • Η KOSTAL δεσμεύεται να πορεύεται προς την επίτευξη των οικονομικών της στόχων, τηρώντας πάντοτε τις αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά κάθε συνεργάτη χωριστά. Η κατάρτιση και τα κίνητρα σχεδιάζονται με βάση το μέλλον.
  • Η KOSTAL δεσμεύεται να αξιοποιεί συνετά τους φυσικούς πόρους, ειδικά όσον αφορά τη χρήση υλικών και ενέργειας.
  • Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, αναπτύσσονται προγράμματα συνεχούς βελτίωσης προϊόντων και διαδικασιών.

Σήμερα, αύριο και στο μέλλον. Η συνεργασία με την KOSTAL Solar Electric πάντα προσφέρει έξυπνες λύσεις για τις ανάγκες σας!